TÁRGYLEÍRÁS, SZABÁLYOK

Bemutatkozás
Üdvözlök mindenkit az MA módszetani kurzus online felületén! Az oktatán DIGITÁLIS formában, videók és kvízek segítségével történik majd. A félév menetével és a szabályokkal kapcsolatos információkat, illetve a weblap használatát az alábbi videóban tudjátok megnézni.
Köszöntő & szabályok


A tantárgy neve
Módszertani készségfejlesztés: Többváltozós statisztika elméleti alapjai (BMNPS07500M)

A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja olyan elméleti statisztikai háttértudás felépítése, melyre a gyakorlati képzés támaszkodhat, és amely segíti a statisztikai elemzések során átgondolt, optimális döntések meghozatalát. Cél, hogy a gyakorlati elemzés során a hallgató értse a lépések okait, ne csak azok mikéntjét tanulja meg.

Részletes tematika
  * Minta és populáció kapcsolata, minta leírása, leíró statisztikai eljárások
  * Nevezetes eloszlások és tulajdonságaik
  * Következtető statisztikai eljárások elméleti háttere, hipotézis tesztelés, hatásnagyság
  * Adattisztítás, adatok felkészítése az elemzésekre
  * Lineáris regresszió
  * Nemlineáris regresszió
  * Mediáló és moderáló hatások vizsgálata
  * Logisztikus regresszió

Oktatás módja
Heti 90 perc DIGITÁLIS előadás videók formájában. Az előadás szorosan együtt halad a gyakorlatokkal, a gyakorlatokon megismert eljárások mögötti elméletet ismereteti.

Követelmények:
Félév közben Heti kvíz, vizsgaidőszakban vizsga.

Heti kvíz (30 pont)
Minden 90 perces előadássorozat megtekintése után meg kell válaszolni 3 kérdést. A kérdések mindig az aheti kötelező tananyagra vonatkoznak. A kérdések egy nagyobb kérdésadatbázisból véletlenszerűen lesznek az adott hallgató számára kiválasztva. A kvíz kitöltésére a link megnyitása után 3 perc áll a hallgató rendelkezésére. A kvízeket az adott hét hétfő 00:00-tól az adott hét vasárnap 23:59-ig kell kitölteni, utána a rendszer az aheti kérdéseket lezárja. Mivel a félévben 12 alkalommal lesz előadás, így 30 helyett, akár 36 pont is gyűjthető, ekkor a 30 fölötti rész pluszpontkét az érdemjegybe beszámolódik.
Regisztráció heti kvízre - elkészült a heti kvíz oldala és a regisztrációs felület, melyet erről a linkről is elérhettek!
Készült egy videó is a regisztrációról.


Vizsga (70 pont)
A kruzus vizsgával zárul. A tárgy sikeres teljesítéséhez a vizsgán legalább 35 pontot el kell érni. A vizsga feladattípusai személyes vizsga esetén: egyszerű és többszörös feleletválasztás, rövid kifejtős kérdések, outputértelmezés. Ha a járványhelyzet úgy kívánja, a vizsgák online felületen lesznek megtartva, ekkor az egyetem által kiadott szabályokhoz és egyetem által biztosított lehetőségekhez alkalmazkodunk.

Évvégi jegy, ponthatárok
Aláírás feltétele a Heti kvízen 16 pont elérése. Minimum követelmény a vizsgán: 35 pont elérése. Ennek hiányában az érdemjegy elégtelen.
A végső pontszám a Heti kvíz és a vizsga összege.
Ponthatárok:
  00 - 50,5 : 1
  51 - 62,5 : 2
  63 - 75,5 : 3
  76 - 88,5 : 4
  89 - 100 : 5

Kötelező és ajánlott irodalom
Goss-Sampson, M. A. (2020). Statistical Analysis in JASP 0.12: A Guide for Students. (letölthető a https://jasp-stats.org/jasp-materials/ oldalról)
Danielle J. Navarro, David R. Foxcroft, and Thomas J. Faulkenberry (2020) Learning Statistics with JASP: A Tutorial for Psychology Students and Other Beginners (letölthető a https://jasp-stats.org/jasp-materials/ oldalról)
Gordon Emmerson (2017) Research your Therapy – analyze your results – and Publish: Examples in JASP
Andy Field - Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd, Aug 17, 2007


Konzultációs lehetőségek
Kapcsolattartásról és konzultációs lehetőségekről a Konzultáció fül alatt.