TÁRGYLEÍRÁS, SZABÁLYOK

Bemutatkozás
Üdvözlök mindenkit az MA módszetani kurzus Soltész-Várhelyi Klára által tartott gyakorlatainak online felületén! Az oktatán DIGITÁLIS formában, videók, kvízek és otthoni feladatok segítségével történik majd. A félév menetével és a szabályokkal kapcsolatos információkat, illetve a weblap használatát az alábbi videóban tudjátok megnézni.
Köszöntő videó

A tantárgy neve
Módszertani készségfejlesztés: Többváltozós statisztika, regressziós eljárások - Őszi félévi gyakorlat (BMNPS07600M) DIGITÁLIS oktatás

A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja olyan gyakorlati statisztikai tudás felépítése, melyre a hallgató bátran támaszkodhat a diplomamunka megírása során. Módszere az elméleti kurzuson tanult anyag átismétlése és számítógépen történő bemutatása.

Részletes tematika
  * JASP felületének ismertetése, adatbeviteli módok
  * Leíró statisztikák és adatvizulizációs technikák
  * GYAKORLAT – leíró statisztikák
  * Adattisztítási eljárások – hibák, outlierek
  * A parametrikusság és egyéb gyakran előforduló feltételek vizsgálata
  * GYAKORLAT – adatfeldolgozás
  * Lineáris regresszió – elméleti összefoglaló, egyszerű lineáris regresszió
  * Lineáris regresszió – többszörös lineáris regresszió
  * Lineáris regresszió – interakciók, nemlineáris regresszió
  * GYAKOLRAT – lineáris regresszió
  * Logisztikus regresszió
  * Házi feladatok megbeszélése

Oktatás módja
Heti 90 perc gyakorlatnak megfelelő vidóanyag és otthoni munka. Az óra gyakorlatorientált, statisztikai feladatok vezetett majd önálló megoldására épül.

Követelmények:
Félév közben Heti kvíz és két házifeladat.

Heti kvíz (30 pont)
Minden 90 perces előadássorozat megtekintése után meg kell válaszolni 3 kérdést. A kérdések mindig az aheti kötelező tananyagra vonatkoznak. A kérdések egy nagyobb kérdésadatbázisból véletlenszerűen lesznek az adott hallgató számára kiválasztva. A kvíz kitöltésére a link megnyitása után 3 perc áll a hallgató rendelkezésére. A kvízeket az adott hétfő 00:00-tól adott hét vasárnap 23:59-ig kell kitölteni, utána a rendszer az aheti kérdéseket lezárja. Mivel a félévben 12 alkalommal lesz előadás, így 30 helyett, akár 36 pont is gyűjthető, ekkor a 30 fölötti rész pluszpontkét az érdemjegybe beszámolódik.
Regisztráció heti kvízre - elkészült a heti kvíz oldala és a regisztrációs felület, melyet erről a linkről is elérhettek! Ha valaki regisztrált már az előadásnál, NEM KELL külön a gyakorlathoz is regisztrálni.
Készült egy videó is a regisztrációról.


Házifeladatok (70 pont)
A félév során két házi feladat lesz adatfeldolgozás és lineáris regresszió témakörben, egyenként 35 pontért.
Részletek és leadási határidők a Házifeladatok fül alatt.

Évvégi jegy, ponthatárok
A végső pontszám a házi feladatok eredményének összege.
Ponthatárok:
  00 - 50,5 : 1
  51 - 62,5 : 2
  63 - 75,5 : 3
  76 - 88,5 : 4
  89 - 100 : 5

Kötelező és ajánlott irodalom
Goss-Sampson, M. A. (2020). Statistical Analysis in JASP 0.12: A Guide for Students. (letölthető a https://jasp-stats.org/jasp-materials/ oldalról)
Danielle J. Navarro, David R. Foxcroft, and Thomas J. Faulkenberry (2020) Learning Statistics with JASP: A Tutorial for Psychology Students and Other Beginners (letölthető a https://jasp-stats.org/jasp-materials/ oldalról)
Gordon Emmerson (2017) Research your Therapy – analyze your results – and Publish: Examples in JASP
Andy Field - Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd, Aug 17, 2007

Konzultációs lehetőségek
Kapcsolattartásról és konzultációs lehetőségekről a Konzultáció fül alatt.