TANANYAGOK, VIDEÓK

Az oldal tartalmazza az egyetemi statisztika és kutatásmódszertani kurzusaim anyagát, sőt többet is azoknál, így a videók megnézésével és a pdf-ek átolvasásával egy körülbelül öt féléves egyetemi statisztika képzés anyagát sajátíthatod el előadásokkal és gyakorlatokkal. A tananyagok részben egymásra épülnek, tehát ha teljesen kezdőként állsz hozzá a statisztika tanuláshoz, érdemes az elején kezdeni, de a nagyobb témaköröket igyekszem mindig úgy kezdeni, hogy az alapvető statisztikai ismeretek birtokában menetközben bekapcsolódva is érthetőek legyenek.

A stathelp.hu youtube csatornája ide kattintva érhető el.

Tananyagok tematikai sorrendben:
Populáció és minta - Miért van szükség statisztikára
Leíró statisztika alapfogalmai - Elhelyezkedési és szóródási mutatók
Adatbevitel szabályai - gyakorlati példákkal
SPSS bevezető az SPSS felültete, adatok tulajdonságainak beállítása
SPSS táblázatok leíró statisztika táblázatai
SPSS grafikonok az SPSS-ből kikérhető grafikonok és szerkesztésük
Adatfeldolgozás, adattisztítás
Parametrikusság feltételei
Korreláció (Pearson, Spearman, Kendall-féle tau)
T-próbák (egymintás, összefüggő- és független mintás)
T-próbák nemparametrikus alternatívái (Mann-Whitney, Wilcoxon, Khi2 próba)
Egyszempontos ANOVA (független és összefüggő mintás)
Egyszempontos ANOVA nemparametrikus alternatívái (Kruskal-Wallis, Friedman, Cochran)
Többszempontos ANOVA (független, összefüggő és kevert mintás)
Lineáris regresszió (egyszerű és többszörös)
Összetettebb regressziós modellek (dummy változók, nemlineáris regresszió, mediáló és moderáló hatások)
Logisztikus regresszió
Főkomponens- és faktoranalízis
Megbízhatósági vizsgálatok
Klaszter elemzés
Diszkriminancia elemzés
OpenSesame
Excel


Néhány cheatsheet a helyes statisztika kiválasztásához:
  1. Nagy átfogó táblázat - tesztvalaszto_nagy.pdf
  2. Minták közötti különbséges egyszempontos elemzése - tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
  3. Két változók közötti kapcsolat elemzése - tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Próbák publikálásának formai követelményei: publikacios_iranyelvek.pdf
Populáció és minta 
Miért van szükség statisztikára? Mi a különbség a populáció és a minta között? Mi befolyásolja, hogy mennyiben hihetünk a vizsgálatunk eredményeinek?
Pdf:
  stathelp01_PopulacioEsMinta.pdf
Kiegészítés:
  valtozo_tipusok.pdf
Videók:
  stathelp 01 - Populáció és minta 01 - populáció és minta fogalma
  stathelp 01 - Populáció és minta 02 - példa első és másodfajú tévedésre
  stathelp 01 - Populáció és minta 03 - visszakövetkeztetés a populációra, leíró és következtető statisztika
  stathelp 01 - Populáció és minta 04 - random mintavételezés, szisztematikus torzítás
  stathelp 01 - Populáció és minta 05 - mintavételezés, szisztematikus torzítás, reprezentativitás
  stathelp 01 - Populáció és minta 06 - klasszikus hipotézis tesztelésről pár szóban
  stathelp 01 - Populáció és minta 07 - elemszám, hatás, zaj
  stathelp 01 - Populáció és minta 08 - a minta reprezentativitása, az elemszám jelentőssége
  stathelp 01 - Populáció és minta 09 - elemszám jelentősége, szélsőséges értékek, outlier értékek hatása a minta középértékére
  stathelp 01 - Populáció és minta 10 - minta reprezentativitása, hatás és zaj jelentőssége
  stathelp 01 - Populáció és minta 11 - populáció, minta és egyed definíciója

Leíró statisztika:  
Elméleti előadás a leíró statisztika alapfogalmakról. Mi a leíró statisztika? A változó fogalma, típusai. Elhelyezkedési és középérték mutatók, átlag, medián, módusz, minimum, maximum, terjedelem, kvartilisek, percentilisek. Szóródási mutatók, variancia, szórás, standard error, konfidencia intervallum.
Pdf:
  stathelp02_LeiroStatisztikak.pdf
Kiegészítés:
  valtozo_tipusok.pdf
Videók:
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 01 - a változó fogalma, változók kódolásának gyors áttekintése
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 02 - diszkrét és folytonos változók, mérési szint szerinti bemutatás, nominális / kategoriális illetve ordinális változók
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 03 - a változó mérési szintjei, intervallum és arányskála
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 04 - dichotóm / bináris és dummy / indikátor változók
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 05 - változók egyéb elnevezési, skála típusú vátlozó, legalább intervallum szintű, kvázi intervallum szintű, Likert-skála
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 06 - változók szerepei, függő / kimeneti változó, független / prediktor / magyarázó változó
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 07 - mérési szintek gyakorlása, nominális, ordinális, intervallum- és arányskála
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 08 - leíró statisztikák, elemszám, minimum, maximum
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 09 - középérték mutatók, az átlag fogalma, jelölése és tulajdonságai
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 10 - középérték mutatók, a medián fogalma, jelölése és tulajdonságai
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 11 - medián, kvartilisek (negyedelő pontok), percentilisek (századoló pontok). Ezek jelölése és tulajdonságai
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 12 - középérték mutatók, a módusz fogalma, jelölése és tulajdonságai
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 13 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a reakcióidő.
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 14 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a fizetések.
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 15 - Szóródási mutatók
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 16 - Terjedelem
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 17 - Átlagtól való eltérés
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 18 - Átlagtól való négyzetes eltérés
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 19 - Variancia és szórás
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 20 - Szabadságfok fogalma
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 21 - Szabadságfok funkciója
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 22 - Szórás nagysága
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 23 - Relatív szórás
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 24 - Szórás nagyságát befolyásoló tényezők
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 25 - Variancia a valószínűségszámításban
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 26 - Várható érték
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 27 - Variancia képletének rendezése (valószínűségszámítás)
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 28 - Példa variancia számolására
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 29 - Standard error fogalma
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 30 - Standard error számolása
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 31 - Standard error értelmezése
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 32 - Konfidencia intervallumról röviden
  stathelp 02 - Leíró statisztikák 33 - Hibamutatók összefoglalva

Adatbevitel: 
Leggyakoribb adatstruktúrák, adatok bevitelének szabályai és módszertana gyakorlati megvalósítással.
Pdf:
  stathelp03_AdatbevitelSzabalyai.pdf
Videók:
  stathelp 03 - Adatbevitel 01 - Kérdőíves adatbevitel
  stathelp 03 - Adatbevitel 02 - Adatok kódolása
  stathelp 03 - Adatbevitel 03 - Azonosító és önálló adat
  stathelp 03 - Adatbevitel 04 - Likert-skálás kérdőív
  stathelp 03 - Adatbevitel 05 - Hiányzó adat Likert-skálás kérdőívben
  stathelp 03 - Adatbevitel 06 - Példa statisztikai adatok vázának elkészítésére
  stathelp 03 - Adatbevitel 07 - Példa kérdőíves adatok bevitelére
  stathelp 03 - Adatbevitel 08 - Az online kérdőívek megbízhatóságáról
  stathelp 03 - Adatbevitel 09 - Tippek online kérdőívekhez1
  stathelp 03 - Adatbevitel 10 - Tippek online kérdőívekhez2
  stathelp 03 - Adatbevitel 11 - Online kérdőívek adatainak kódolása1
  stathelp 03 - Adatbevitel 12 - Online kérdőívek adatainak kódolása2

SPSS bevezető  
SPSS kezelői felülete, az adatok SPSS-be való beolvasása, feldolgozása. Output felépítése. Szintaxok írásának szabályai. Változók számolása.
Pdf
  stathelp04_SPSSBevezeto.pdf
  tobbval02_spssalapok_sps.pdf
  valtozo_tipusok.pdf - néhány fogalom tisztázása
Videók:
  stathelp 04 - SPSS bevezető 01 - SPSS verziói, felülete, üdvözlő képernyője
  stathelp 04 - SPSS bevezető 02 - SPSS Output
  stathelp 04 - SPSS bevezető 03 - SPSS syntax funkciója
  stathelp 04 - SPSS bevezető 04 - Data Editor, változónév, változó- és értékcímke
  stathelp 04 - SPSS bevezető 05 - Data Editor, változó típus és mérési szint
  stathelp 04 - SPSS bevezető 06 - Data Editor, hiánykód és egyéb
  stathelp 04 - SPSS bevezető 07 - Syntax-írás szabályai
  stathelp 04 - SPSS bevezető 08 - Kommentek syntaxban
  stathelp 04 - SPSS bevezető 09 - Formátum beállítása Syntax segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 10 - Változó- és értékcímke beállítása Syntax segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 11 - Hiánykód és mérési szint beállítása Syntax segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 12 - Változók átnevezése és törlése Syntax segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 13 - Adatok beolvasása Excelből SPSS-be
  stathelp 04 - SPSS bevezető 14 - Példa SPSS-be beolvasott adatok tulajdonságainak beállítására
  stathelp 04 - SPSS bevezető 15 - Azonosító sorszám
  stathelp 04 - SPSS bevezető 16 - SPSS adattraszformációk bevezető
  stathelp 04 - SPSS bevezető 17 - Új változó létrehozása Transform / Compute Variable segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 18 - Új változó számolása feltételhez kötve Transform / Compute Variable segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 19 - Változó újrakódolása
  stathelp 04 - SPSS bevezető 20 - Változó átkódolása Recode into Different Variables segítségével
  stathelp 04 - SPSS bevezető 21 - Kérdőív fordított itemek megforgatása
  stathelp 04 - SPSS bevezető 22 - Kérdőív skáláinak létrehozása
  stathelp 04 - SPSS bevezető 23 - Kérdőív hiányzó értékekkel
SPSS táblázatok  
SPSS leíró statisztikáihoz használható táblázatok, Descriptive, Explore, Frequencies, Crosstabs. Pivoting, azaz a grafikonok szerkesztésének módszere.
Pdf
  stathelp05_SPSSLeirotablak.pdf
Videók:
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 01 - Bevezető
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 02 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 1/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 03 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 2/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 04 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 3/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 05 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 1/4
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 06 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 2/4
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 07 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 3/4
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 08 - Pivoting
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 09 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 4/4
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 10 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 1/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 11 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 2/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 12 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 3/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 13 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 1/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 14 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 2/3
  stathelp 05 - SPSS leíró táblázatok 15 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 3/3
SPSS grafikonjai  
SPSS-ből kikérhető grafikonok és szerkesztük. Kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram, pontdiagram és néhány egzotikusabb ábrafajta. A helyes grafikontípus kiválasztása. Template-ek használata, azaz a beállítások elmentése, és másik ábrára átmásolása. Hiányzó értékek kezelése.
Pdf
később
Videók:
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 01 - Grafikonokról általában
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 02 - Grafikonok szerkesztése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 03 - Kördiagram 1/6
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 04 - Kördiagram 2/6
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 05 - Grafikonok szerkesztése 1/6 Mit lehet beállítani?
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 06 - Grafikonok szerkesztése 2/6 Grafikon mérete, navigáció, kategóriák sorrendje
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 07 - Grafikonok szerkesztése 3/6 Kategóriák forgatása, csoportok színezése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 08 - Grafikonok szerkesztése 4/6 Szövegek formázása
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 09 - Grafikonok szerkesztése 5/6 Szövegdobozok
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 10 - Grafikonok szerkesztése 6/6 Adatcímkék
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 11 - Kördiagram 3/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 12 - Kördiagram 4/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 13 - Kördiagram 5/6 Hiányzó értékek problémája kördiagramon
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 14 - Kördiagram 6/6 Hiányzó értékek kezelése kördiagramon
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 15 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 1/10 Gyakoriságot ábrázoló oszlopdiagram
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 16 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 2/10 Oszlopdiagram kikérése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 17 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 3/10 Oszlopdiagram szerkesztése 1
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 18 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 4/10 Oszlopdiagram szerkesztése 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 19 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 5/10 Clustered oszlopdiagram
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 20 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 6/10 Clustered Oszlopdiagram szerkesztése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 21 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 7/10 Hiányzó értékek megjelenítése 1
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 22 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 8/10 Hiányzó értékek megjelenítése 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 23 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 9/10 Hiányzó értékek megjelenítésének buktatói
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 24 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 10/10 Módszertani kitérő
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 25 - Oszlopdiagram ordinális változóhoz
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 26 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 1
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 27 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 28 - Grafikon előre megadott (default) formázásának beállítása
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 29 - Hisztogram 1/2 Kikérése és formázása
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 30 - Hisztogram 2/2 Csoportbontásban Panelekkel és populáció piramissal
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 31 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 1/2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 32 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 2/2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 33 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 1/2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 34 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 2/2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 35 - Boxplot 1/3 a grafikon előtt az ordinális változókról
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 36 - Boxplot 2/3
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 37 - Boxplot 3/3
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 38 - Pontdiagram 1/13 - Bevezetés a pontdiagramokba
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 39 - Pontdiagram 2/13 - Kikérése és szerkesztése SPSS-ben
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 40 - Pontdiagram 3/13 - Regressziós egyenes felhelyezése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 41 - Pontdiagram 4/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 1
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 42 - Pontdiagram 5/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 43 - Pontdiagram 6/13 - Görbe illesztése
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 44 - Pontdiagram 7/13 - Színezése kategoriális változóval
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 45 - Pontdiagram 8/13 - Színezése folytonos változóval
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 46 - Pontdiagram 9/13 - Színezése folytonos változó sávjaival
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 47 - Pontdiagram 10/13 - Pontdiagram mátrix 1
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 48 - Pontdiagram 11/13 - Pontdiagram mátrix 2
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 49 - Pontdiagram 12/13 - Jitter használata
  stathelp 06 - SPSS grafikonok 50 - Pontdiagram 13/13 - 2D dotplot
Adattisztítás 
Adattisztítás, hibák, outlierek keresése
Pdf (egymás alatt a BA és MA szintű anyagok):
  statgyakGY1_04_adattisztitas.pdf
  tobbvalEA03_adatfeldolgozas1_tisztitas.pdf
  tobbval03_adatfeldolgozas.pdf
Kiegészítés:
  adatfeldolgozas_flowchart.pdf - összefoglaló az adatfeldolgozás lépéseiről
Videók:
A régi sorozat:
  statgyak-04-adatfeldolgozas-03 - adattisztítás, deskriptív statisztikák, hisztogram, grafikon szerkesztés, boxplot, outlierek
  statgyak-04-adatfeldolgozas-04 - hibás érték megtalálása, ha a boxplot nem mutatja ki
  statgyak-04-adatfeldolgozas-05 - outlierek fogalma, megtalálása, outlier labeling rule, percentilisek, boxplot
  statgyak-04-adatfeldolgozas-06 - outlierkezelés, törlés, transzformálás, átírás
  statgyak-04-adatfeldolgozas-14 - szűrés SPSS-ben, egy és több feltétel megadása, random minta kiválasztása
  statgyak-04-adatfeldolgozas-15 - esetszétválasztás
  statgyak-04-adatfeldolgozas-16 - új változó számolása, fordított itemek megfordítása
  statgyak-04-adatfeldolgozas-17 - ugrás adott sorra vagy változóra


Következtető statisztika  
Elméleti előadás a következtető statisztika alapfogalmakról.
Pdf:
Egyszerűbb, BA-szintű áttekintés a statisztika alapfogalmaiból:
  statgyakGY1_02_alapfogalmak2_kovetkezteto.pdf
Részletesebb, MA-szintű áttekintés a statisztika alapfogalmaiból:
  tobbvalEA02_alapfogalmak2_eloszlas.pdf
  tobbvalEA02_alapfogalmak3_kovetkezteto.pdf
Kiegészítés:
  samplesize_alternativ.pdf
  central_limit_theorem.xlsx - A central limit theorem demonstrációja
  normaltabla.pdf - Normál-eloszlás baloldali valószínűség táblázata
Videók: (régi sorozat)
  statgyak-03-alapfogalmak-02 - eloszlásgörbe / hisztogram / gyakorisággörbe, számolása excelben, gyakoriság függvény, tartományfüggvények, normál eloszlás, csúcsosság, ferdeség
  statgyak-03-alapfogalmak-03 - hisztogram alapján becslések tétele, normalizálás / standardizálás / z-érték, számolása excelben, +/-1,96-os z-érték jelentése
  statgyak-03-alapfogalmak-05 - lineáris modellek, nemlineáris modellek
  statgyak-03-alapfogalmak-06 - nullhipotézis, alternatív hipotézis, szignifikancia fogalma, szignfikanciaszint publikálása, szignifikanciaszint és hatásnagyság kapcsolata, nemszignifikáns eredmények és szignifikáns eredmények értelmezése
  statgyak-03-alapfogalmak-07 - hipotézistesztelés, szisztematikus és nemszisztematikus variancia, hatás és zaj aránya, one- és twotailed tesztek
  statgyak-03-alapfogalmak-08 - első és másodfajú hiba, statisztikai erő, elemszám és szignifikancia kapcsolata, szükséges mintaelemszám számolása
  statgyak-03-alapfogalmak-09 - effectsize, Pearson-féle korrelációs együttható, Cohen-féle delta érték
Parametrikusság 
Parametrikusság feltételeinek ellenőrzése
Pdf (egymás alatt a BA és MA szintű anyagok):
  statgyakGY1_05_feltetelteszteles.pdf
  tobbvalEA03_adatfeldolgozas2_feltetelek.pdf
  tobbval03_adatfeldolgozas.pdf
Kiegészítés:
  central_limit_theorem.xlsx - A central limit theorem demonstrációja
Videók:
A régi sorozat:
  statgyak-04-adatfeldolgozas-07 - parametrikusság, normál eloszlás fogalma, szóráshomogenitás fogalma, intervallumskála-feltétel, függetlenség feltétele, Kolmogorov-Smirnov teszt, Shapiro-Wilk teszt, hisztogram
  statgyak-04-adatfeldolgozas-08 - hiányzó értékek kezelése deskriptív statisztikáknál, normalitás feltételezhetőségének esetei, central limit teorem, ferdeség, csúcsosság mérése
  statgyak-04-adatfeldolgozas-09 - normál eloszlás tesztelése mintánként
  statgyak-04-adatfeldolgozas-10 - lehetséges okok és megoldások, ha nem teljesül a normál-eloszlás
  statgyak-04-adatfeldolgozas-11 - szóráshomogenitás jelentése, számolása normáleloszlás mellett és normáleloszlás hiányában


Korreláció:  
Kovariancia és korreláció számítás, változók nemlineáris kapcsolata
Pdf:
  statgyakGY1_06_korrelacio.pdf
Kiegészítés:
  tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Videók:
  statgyak-05-korreláció-01 - korreláció elméleti háttere, kovariancia, korreláció
  statgyak-05-korreláció-02 - grafikus megjelenítés, Scatter\Dot (pontdiagram) készítése, linearitás ellenőrzése, többdimenziós outlierek fogalma
  statgyak-05-korreláció-03 - korreláció kikérése, output értelmezése, Pearson-korreláció, Spearman-korreláció, Kendall-féle tau
  statgyak-05-korreláció-04 - a korreláció csak az együttjárás és nem ok-okozat mérésére alkalmas
  statgyak-05-korreláció-05 - megmagyarázott variancia, parciális korreláció
  statgyak-05-korreláció-06 - különbség két csoport között abban, hogy mennyire szorosan jár együtt két változó
  statgyak-05-korreláció-07 - többdimenziós outlierek, Mahalanobis-távolság, Cook-távolság
  statgyak-05-korreláció-08 - nem lineáris kapcsolatok elemzése, nemlineáris regresszió, Curve estimation
  statgyak-05-korreláció-09 - diagrammok, legjobb modell, linearitás

T-próba: 
Egy-, összetartozó- , függetlenmintás t-próba
Pdf:
  statgyakGY2_02_t-proba.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-06-tproba-01 - kapcsolat vizsgálat és csoportösszehasonlítás, ok-okozat, függő és független változó, összefüggő- és függetlenmintás t-próba
  statgyak-06-tproba-02 - összefüggő- és függetlenmintás t-próba, szisztematikus és nemszisztematikus variancia
  statgyak-06-tproba-03 - randomizáció, illesztett minta
  statgyak-06-tproba-04 - t-próbához grafikon, error bar
  statgyak-06-tproba-05 - t-próbák elméleti háttere, t-próbák feltételei
  statgyak-06-tproba-06 - összefüggő-mintás t-próba elméleti háttere
  statgyak-06-tproba-07 - összefüggő-mintás t-próba SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-08 - független mintás t-próba elméleti háttere, számítása SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-09 - különbségek független és összetartozó mintás t-próba között
  statgyak-06-tproba-10 - egymintás t-próba
Két minta nemparametrikus összehasonlítása: 
Két minta összehasonlítása úgy, hogy nem teljesül a parametrikusság valamely feltétele. Független mintáknál: Mann-Whitney és társai illetve Khi2 próba, összefüggő mintáknál Wilcoxon és McNemar teszt
Pdf:
  statgyakGY2_03_nempara2minta.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-peldak-nempara01 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara02 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara03 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara04 - példavideó nempara próbákhoz


Egyszempontos ANOVA:  
Független mintás és összetartozó mintás (Repaeated Measures) ANOVA
Pdf:
  statgyakGY2_04_anova1_fuggetlen.pdf
  statgyakGY2_04_anova2_osszefuggo.pdf
  egyszempontos_anova_flowchart.pdf
  tobbval2_02_ANOVA01_egyszempontos.pdf - összefoglaló MA-soknak egyszempontos ANOVÁkból
Videók:
  statgyak-07-anova-01 - miért nem t-próbákat végzünk, familywise hiba, röviden a lineáris regresszióról, predikció a modell segítségével, reziduális hibák négyzetösszege (SSr)
  statgyak-07-anova-02 - modell jósága, R2, F érték, SSt, SSm, SSr, MSm, MSr, kapcsolat a lineáris regresszió és az ANOVA között
  statgyak-07-anova-03 - melyik csoportok különböznek egymástól, posthoc és kontrasztvizsgálat különbsége, posthoc részletesen
  statgyak-07-anova-04 - kontrasztvizsgálat elmélete
  statgyak-07-anova-05 - kontrasztok számolása
  statgyak-07-anova-06 - kontrasztok számolásának gyakorlása
  statgyak-07-anova-07 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova feltételei, elvégzése SPSS-ben
  statgyak-07-anova-08 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése F-próbáig
  statgyak-07-anova-09 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése kontraszt és posthoc táblák
  statgyak-07-anova-10 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova esetén effect-size mutató, az eredmények publikálása


Több minta nemparametrikus összehasonlítása:  
Egyszempontos ANOVA nemparametrikus alternatívái(Kruskal-Wallis, Friedman, Cochran Q teszt)
Pdf:
  statgyakGY2_05_nemparaXminta.pdfTöbbszempontos ANOVA:  
Független, összefüggő és kevert mintás elrendezések, szepontok közötti interakció vizsgálata Simple effects teszteléssel
Pdf:
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos1.pdf - többszempontos ANOVÁk elmélete, és a többszempontos független mintás elrendezés
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos2.pdf - többszempontos összefüggőmintás és kevertmintás elrendezés


Lineáris regresszió:  
Lineáris regresszió elmélete, feltételei, alkalmazása
Pdf:
Elmélet:
  tobbvalEA04_regresszio1_egyszeru.pdf
  tobbvalEA04_regresszio2_tobbszoros.pdf
Gyakorlat:
  tobbval04_regresszio1_linearis.pdf
  regresszio_flowchart.pdf
  Breusch-Pagan és Koenker teszt - szóráshomogenitás tesztelése regresszióban. Kódolta: Marta Garcia-Granero, módosította David Marso

Összetettebb regressziós modellek:  
Dummy változók alkalmazása, nemlineáris regresszió, görbe illesztés, mediáló és moderáló hatások
Pdf:
Elmélet:
  tobbvalEA04_regresszio3_avilagbonyolultsaga.pdf
  tobbvalEA04_regresszio3_osszetettebb_modellek.pdf
Gyakorlat:
  tobbval04_regresszio2_osszetettebb.pdf
  PROCESS - Andrew F. Hayes által kidolgozott PROCESS makró letölthető innen

Logisztikus regresszió:  
Bináris logisztikus regresszió
Pdf:
  tobbvalEA04_regresszio4_logisztikus.pdf

Főkomponens- és faktoranalízis:  
Főkomponenselemzés és (említés szintjén a) faktoranalízis elmélete, módszerei, különbség a két módszer között, főkomponenselemzés gyakorlata
Pdf:
  tobbval2_03_fokomponens01_elmelet.pdf
  tobbval2_03_fokomponens02_gyakorlat.pdf
  tobbval2_03_fokomponens03_parallel.sps - szintax parallel elemzéshez

Megbízhatósági vizsgálatok:  
Reliabilitás vizsgálat, teszt-reteszt, split-half, Cronbach alpha
Pdf (BA-s és MA-s anyag egymás alatt):
  statgyakGY2_01_megbizhatosag.pdf
  tobbval2_04_megbizhatosag.pdf

Klaszter elemzés:  
Klaszterelemzés emélete, módjai, hierarchikus klaszter elemzés
Pdf:
  tobbval2_05_klaszter.pdf

Diszkriminanica elemzés:  
Diszkriminancia elemzés elmélete
Pdf:
  tobbval08_diszkrim.pdf

OpenSesame: 
Pdf:
  excelgyak04_opensesame.pdf
Excel: 
Pdf:
  excelgyak03_excel.pdf
Munkaanyagok:
  excel_kezdo.xlsx
Videók:
  statgyak-02-excel-01 - Excel felépítése, sor, oszlop, cella, függvények szerkezete, kijelölés, mozgatás, másolás, relatív és abszolút hivatkozás
  statgyak-02-excel-02 - átlag, összeg, minimum, maximum, abszolútérték függvény, szórás, standard error, konfidencia intervallum számolása Excelben
  statgyak-02-excel-03 - fordított itemek, sorbarendezés, HA függvény, sor és oszlop beszúrása
  statgyak-02-excel-04 - ha, és, vagy, átlagha, átlaghatöbb függvények
  statgyak-02-excel-05 - szumha, szumhatöbb, darab, darabteli, darabhatöbb függvények, kritériumok megadása (kisebb, nagyobb, nemegyenlő, szöveg)
  statgyak-02-excel-06 - szöveg szétdarabolása (szöveg.talál, bal, jobb, hossz függvények) és szövegek összefűzése (összefűzés függvény), dátumkezelés, szöveges fájl beolvasása
  statgyak-02-excel-07 - ha és átlag függvény ismétlése, diagram beszúrása, szerkesztése
  statgyak-02-excel-08 - szórás függvény ismétlése, hibasáv beillesztése, pontdiagram
  statgyak-02-excel-09 - indirekt függvény
  statgyak-02.5-excelgyak-01 - válasz helyességének ellenőrzése, személyek adatainak összegzése, használt függvények: HA(), ÁTLAG(),ÖSSZEFŰZ(),INDIREKT(),DARABTELI()
  statgyak-02.5-excelgyak-02 - információ kiszűrése ingerelnevezésből, hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: BAL(),HA()
  statgyak-02.5-excelgyak-03 - hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: HA()
Excel-ismereteket tartalmaz még:
  statgyak-03-alapfogalmak-02- eloszlásgörbe / hisztogram / gyakorisággörbe, számolása excelben, gyakoriság függvény, tartományfüggvények, normál eloszlás, csúcsosság, ferdeség
  statgyak-03-alapfogalmak-03- hisztogram alapján becslések tétele, normalizálás / standardizálás / z-érték, számolása excelben, +/-1,96-os z-érték jelentése