TANANYAGOK, VIDEÓK

Az oldal tartalmazza az egyetemi statisztika és kutatásmódszertani kurzusaim anyagát, sőt többet is azoknál, így a videók megnézésével és a pdf-ek átolvasásával egy körülbelül öt féléves egyetemi statisztika képzés anyagát sajátíthatod el előadásokkal és gyakorlatokkal. A tananyagok részben egymásra épülnek, tehát ha teljesen kezdőként állsz hozzá a statisztika tanuláshoz, érdemes az elején kezdeni, de a nagyobb témaköröket igyekszem mindig úgy kezdeni, hogy az alapvető statisztikai ismeretek birtokában menetközben bekapcsolódva is érthetőek legyenek.

A stathelp.hu youtube csatornája ide kattintva érhető el.

Tananyagok tematikai sorrendben:
Populáció és minta - Miért van szükség statisztikára
Leíró statisztika alapfogalmai - Elhelyezkedési és szóródási mutatók
Nevezetes eloszlások - gyakoriságeloszlások tulajdonságai
Következtető statisztika alapfogalmai - statisztikai modellek, hipotézistesztelés, szignifikancia
Adatbevitel szabályai - gyakorlati példákkal
SPSS bevezető az SPSS felültete, adatok tulajdonságainak beállítása
SPSS táblázatok leíró statisztika táblázatai
SPSS grafikonok az SPSS-ből kikérhető grafikonok és szerkesztésük
JASP bevezető a JASP felültete, adatok tulajdonságainak beállítása
Adatfeldolgozás, adattisztítás
Parametrikusság feltételei
Korreláció (Pearson, Spearman, Kendall-féle tau)
T-próbák (egymintás, összefüggő- és független mintás)
T-próbák nemparametrikus alternatívái (Mann-Whitney, Wilcoxon, Khi2 próba)
Egyszempontos ANOVA (független és összefüggő mintás)
Egyszempontos ANOVA nemparametrikus alternatívái (Kruskal-Wallis, Friedman, Cochran)
Többszempontos ANOVA (független, összefüggő és kevert mintás)
Lineáris regresszió (egyszerű és többszörös)
Összetettebb regressziós modellek (dummy változók, nemlineáris regresszió, mediáló és moderáló hatások)
Logisztikus regresszió
Főkomponens- és faktoranalízis
Megbízhatósági vizsgálatok
Klaszter elemzés
Diszkriminancia elemzés
OpenSesame
Excel


Néhány cheatsheet a helyes statisztika kiválasztásához:
  1. Nagy átfogó táblázat - tesztvalaszto_nagy.pdf
  2. Minták közötti különbséges egyszempontos elemzése - tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
  3. Két változók közötti kapcsolat elemzése - tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Próbák publikálásának formai követelményei: publikacios_iranyelvek.pdf
Populáció és minta 
Miért van szükség statisztikára? Mi a különbség a populáció és a minta között? Mi befolyásolja, hogy mennyiben hihetünk a vizsgálatunk eredményeinek?
Pdf:
  stathelp_Populáció és Minta.pdf
Videók:
  Populáció és minta 01 - populáció és minta fogalma
  Populáció és minta 02 - példa első és másodfajú tévedésre
  Populáció és minta 03 - visszakövetkeztetés a populációra, leíró és következtető statisztika
  Populáció és minta 04 - random mintavételezés, szisztematikus torzítás
  Populáció és minta 05 - mintavételezés, szisztematikus torzítás, reprezentativitás
  Populáció és minta 06 - klasszikus hipotézis tesztelésről pár szóban
  Populáció és minta 07 - elemszám, hatás, zaj
  Populáció és minta 08 - a minta reprezentativitása, az elemszám jelentőssége
  Populáció és minta 09 - elemszám jelentősége, szélsőséges értékek, outlier értékek hatása a minta középértékére
  Populáció és minta 10 - minta reprezentativitása, hatás és zaj jelentőssége
  Populáció és minta 11 - populáció, minta és egyed definíciója

Leíró statisztika:  
Elméleti előadás a leíró statisztika alapfogalmakról. Mi a leíró statisztika? A változó fogalma, típusai. Elhelyezkedési és középérték mutatók, átlag, medián, módusz, minimum, maximum, terjedelem, kvartilisek, percentilisek. Szóródási mutatók, variancia, szórás, standard error, konfidencia intervallum.
Pdf:
  stathelp_Leíró statisztikák.pdf
Kiegészítés:
  stathelp_Leíró Statisztikák - változótípusok.pdf
Videók:
  Leíró statisztikák 01 - a változó fogalma, változók kódolásának gyors áttekintése
  Leíró statisztikák 02 - diszkrét és folytonos változók, mérési szint szerinti bemutatás, nominális / kategoriális illetve ordinális változók
  Leíró statisztikák 03 - a változó mérési szintjei, intervallum és arányskála
  Leíró statisztikák 04 - dichotóm / bináris és dummy / indikátor változók
  Leíró statisztikák 05 - változók egyéb elnevezési, skála típusú vátlozó, legalább intervallum szintű, kvázi intervallum szintű, Likert-skála
  Leíró statisztikák 06 - változók szerepei, függő / kimeneti változó, független / prediktor / magyarázó változó
  Leíró statisztikák 07 - mérési szintek gyakorlása, nominális, ordinális, intervallum- és arányskála
  Leíró statisztikák 08 - leíró statisztikák, elemszám, minimum, maximum
  Leíró statisztikák 09 - középérték mutatók, az átlag fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 10 - középérték mutatók, a medián fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 11 - medián, kvartilisek (negyedelő pontok), percentilisek (századoló pontok). Ezek jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 12 - középérték mutatók, a módusz fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 13 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a reakcióidő.
  Leíró statisztikák 14 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a fizetések.
  Leíró statisztikák 15 - Szóródási mutatók
  Leíró statisztikák 16 - Terjedelem
  Leíró statisztikák 17 - Átlagtól való eltérés
  Leíró statisztikák 18 - Átlagtól való négyzetes eltérés
  Leíró statisztikák 19 - Variancia és szórás
  Leíró statisztikák 20 - Szabadságfok fogalma
  Leíró statisztikák 21 - Szabadságfok funkciója
  Leíró statisztikák 22 - Szórás nagysága
  Leíró statisztikák 23 - Relatív szórás
  Leíró statisztikák 24 - Szórás nagyságát befolyásoló tényezők
  Leíró statisztikák 25 - Variancia a valószínűségszámításban
  Leíró statisztikák 26 - Várható érték
  Leíró statisztikák 27 - Variancia képletének rendezése (valószínűségszámítás)
  Leíró statisztikák 28 - Példa variancia számolására
  Leíró statisztikák 29 - Standard error fogalma
  Leíró statisztikák 30 - Standard error számolása
  Leíró statisztikák 31 - Standard error értelmezése
  Leíró statisztikák 32 - Konfidencia intervallumról röviden
  Leíró statisztikák 33 - Hibamutatók összefoglalva

Nevezetes eloszlások  
Nevezetes eloszlások tulajdonságai (normál eloszlás, t-eloszlás, Chi-négyzet eloszlás, F-eloszlás)
Pdf:
  stathelp_Nevezetes eloszlások.pdf
Kiegészítés:
  stathelp_central limit theorem.xlsx - A central limit theorem demonstrációja (türelem, sokáig tart, hogy megnyíljon)
  stathelp_Normáleloszlás-tábla.pdf - Normáleloszlás baloldali valószínűség táblázata
  stathelp_t-eloszlás tábla.pdf - A t-eloszlás baloldali valószínűség táblázata
Videók:
  Eloszlások 01 - Bevezetés a nevezetes eloszlásokba
  Eloszlások 02 - Normál eloszlás tulajdonságai
  Eloszlások 03 - Központi határeloszlás tétel (central limit theorem) 1/2
  Eloszlások 04 - Központi határeloszlás tétel (central limit theorem) 2/2 (szimuláció)
  Eloszlások 05 - Normáleloszlás-tábla használata 1/2
  Eloszlások 06 - Normáleloszlás-tábla használata 2/2
  Eloszlások 07 - Standardizálás 1/3
  Eloszlások 08 - Standardizálás 2/3 (gyakorlás)
  Eloszlások 09 - Standardizálás 3/3 (gyakorlás)
  Eloszlások 10 - A t-eloszlás tulajdonságai 1/2
  Eloszlások 11 - A t-eloszlás tulajdonságai 2/2
  Eloszlások 12 - A t-eloszlás tábla használata
  Eloszlások 13 - Khi-négyzet eloszlás
  Eloszlások 14 - F-eloszlás
  Eloszlások 15 - A konfidencia intervallum számítása
  Eloszlások 16 - A konfidencia intervallum tulajdonságai
  Eloszlások 17 - Gyakorlás konfidencia intervallumhoz

Következtető statisztika  
Elméleti előadás a következtető statisztika alapfogalmakról.
Pdf:
  stathelp_KovetkeztetoStatisztikak.pdf
Kiegészítés:
  samplesize_alternativ.pdf
Videók:
  Következető statisztikák 01 - Bevezető
  Következető statisztikák 02 - Modellek a statisztikai predikciókban
  Következető statisztikák 03 - Kapcsolat és különbségvizsgálat a modellezés szempontjából
  Következető statisztikák 04 - Megfelelő statisztikai modell kiválasztása
  Következető statisztikák 05 - Statisztikai érték
  Következtető statisztikák 06 - A hipotézis fogalma
  Következtető statisztikák 07 - Bevezetés a klasszikus hipotézistesztelésbe
  Következtető statisztikák 08 - Szignifikacia-érték és szignifikancia szint
  Következtető statisztikák 09 - Félreértések a szignifikanciával kapcsolatban
  Következtető statisztikák 10 - Első- és másodfajú hiba
  Következtető statisztikák 11 - Statisztikai erő
  Következtető statisztikák 12 - Első- és másodfajú hiba, illetve statisztikai erő dinamikája
  Következtető statisztikák 13 - Elemszám hatása a szignifikancia-értékre
  Következtető statisztikák 14 - Elemszámbecslés
  Következtető statisztikák 15 - Egy- és kétoldalú hipotézistesztelés
  Következtető statisztikák 16 - Effect-size, azaz hatásnagyság
  Következtető statisztikák 17 - Összefoglaló következtető statisztikákhoz
  Publikálás az APA formátumnak megfelelően

Adatbevitel: 
Leggyakoribb adatstruktúrák, adatok bevitelének szabályai és módszertana gyakorlati megvalósítással.
Pdf:
  stathelp_Adatbevitel.pdf
Videók:
  Adatbevitel 01 - Kérdőíves adatbevitel
  Adatbevitel 02 - Adatok kódolása
  Adatbevitel 03 - Azonosító és önálló adat
  Adatbevitel 04 - Likert-skálás kérdőív
  Adatbevitel 05 - Hiányzó adat Likert-skálás kérdőívben
  Adatbevitel 06 - Példa statisztikai adatok vázának elkészítésére
  Adatbevitel 07 - Példa kérdőíves adatok bevitelére
  Adatbevitel 08 - Az online kérdőívek megbízhatóságáról
  Adatbevitel 09 - Tippek online kérdőívekhez1
  Adatbevitel 10 - Tippek online kérdőívekhez2
  Adatbevitel 11 - Online kérdőívek adatainak kódolása1
  Adatbevitel 12 - Online kérdőívek adatainak kódolása2

SPSS bevezető  
SPSS kezelői felülete, az adatok SPSS-be való beolvasása, feldolgozása. Output felépítése. Szintaxok írásának szabályai. Változók számolása.
Pdf
  stathelp04_SPSSBevezeto.pdf
  tobbval02_spssalapok_sps.pdf
  valtozo_tipusok.pdf - néhány fogalom tisztázása
Videók:
  SPSS bevezető 01 - SPSS verziói, felülete, üdvözlő képernyője
  SPSS bevezető 02 - SPSS Output
  SPSS bevezető 03 - SPSS syntax funkciója
  SPSS bevezető 04 - Data Editor, változónév, változó- és értékcímke
  SPSS bevezető 05 - Data Editor, változó típus és mérési szint
  SPSS bevezető 06 - Data Editor, hiánykód és egyéb
  SPSS bevezető 07 - Syntax-írás szabályai
  SPSS bevezető 08 - Kommentek syntaxban
  SPSS bevezető 09 - Formátum beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 10 - Változó- és értékcímke beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 11 - Hiánykód és mérési szint beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 12 - Változók átnevezése és törlése Syntax segítségével
  SPSS bevezető 13 - Adatok beolvasása Excelből SPSS-be
  SPSS bevezető 14 - Példa SPSS-be beolvasott adatok tulajdonságainak beállítására
  SPSS bevezető 15 - Azonosító sorszám
  SPSS bevezető 16 - SPSS adattraszformációk bevezető
  SPSS bevezető 17 - Új változó létrehozása Transform / Compute Variable segítségével
  SPSS bevezető 18 - Új változó számolása feltételhez kötve Transform / Compute Variable segítségével
  SPSS bevezető 19 - Változó újrakódolása
  SPSS bevezető 20 - Változó átkódolása Recode into Different Variables segítségével
  SPSS bevezető 21 - Kérdőív fordított itemek megforgatása
  SPSS bevezető 22 - Kérdőív skáláinak létrehozása
  SPSS bevezető 23 - Kérdőív hiányzó értékekkel
SPSS táblázatok  
SPSS leíró statisztikáihoz használható táblázatok, Descriptive, Explore, Frequencies, Crosstabs. Pivoting, azaz a grafikonok szerkesztésének módszere.
Pdf
  stathelp05_SPSSLeirotablak.pdf
Videók:
  SPSS leíró táblázatok 01 - Bevezető
  SPSS leíró táblázatok 02 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 03 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 04 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 3/3
  SPSS leíró táblázatok 05 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 1/4
  SPSS leíró táblázatok 06 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 2/4
  SPSS leíró táblázatok 07 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 3/4
  SPSS leíró táblázatok 08 - Pivoting
  SPSS leíró táblázatok 09 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 4/4
  SPSS leíró táblázatok 10 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 11 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 12 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 3/3
  SPSS leíró táblázatok 13 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 14 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 15 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 3/3
SPSS grafikonjai  
SPSS-ből kikérhető grafikonok és szerkesztük. Kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram, pontdiagram és néhány egzotikusabb ábrafajta. A helyes grafikontípus kiválasztása. Template-ek használata, azaz a beállítások elmentése, és másik ábrára átmásolása. Hiányzó értékek kezelése.
Pdf
később
Videók:
  SPSS grafikonok 01 - Grafikonokról általában
  SPSS grafikonok 02 - Grafikonok szerkesztése
  SPSS grafikonok 03 - Kördiagram 1/6
  SPSS grafikonok 04 - Kördiagram 2/6
  SPSS grafikonok 05 - Grafikonok szerkesztése 1/6 Mit lehet beállítani?
  SPSS grafikonok 06 - Grafikonok szerkesztése 2/6 Grafikon mérete, navigáció, kategóriák sorrendje
  SPSS grafikonok 07 - Grafikonok szerkesztése 3/6 Kategóriák forgatása, csoportok színezése
  SPSS grafikonok 08 - Grafikonok szerkesztése 4/6 Szövegek formázása
  SPSS grafikonok 09 - Grafikonok szerkesztése 5/6 Szövegdobozok
  SPSS grafikonok 10 - Grafikonok szerkesztése 6/6 Adatcímkék
  SPSS grafikonok 11 - Kördiagram 3/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása
  SPSS grafikonok 12 - Kördiagram 4/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása 2
  SPSS grafikonok 13 - Kördiagram 5/6 Hiányzó értékek problémája kördiagramon
  SPSS grafikonok 14 - Kördiagram 6/6 Hiányzó értékek kezelése kördiagramon
  SPSS grafikonok 15 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 1/10 Gyakoriságot ábrázoló oszlopdiagram
  SPSS grafikonok 16 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 2/10 Oszlopdiagram kikérése
  SPSS grafikonok 17 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 3/10 Oszlopdiagram szerkesztése 1
  SPSS grafikonok 18 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 4/10 Oszlopdiagram szerkesztése 2
  SPSS grafikonok 19 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 5/10 Clustered oszlopdiagram
  SPSS grafikonok 20 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 6/10 Clustered Oszlopdiagram szerkesztése
  SPSS grafikonok 21 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 7/10 Hiányzó értékek megjelenítése 1
  SPSS grafikonok 22 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 8/10 Hiányzó értékek megjelenítése 2
  SPSS grafikonok 23 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 9/10 Hiányzó értékek megjelenítésének buktatói
  SPSS grafikonok 24 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 10/10 Módszertani kitérő
  SPSS grafikonok 25 - Oszlopdiagram ordinális változóhoz
  SPSS grafikonok 26 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 1
  SPSS grafikonok 27 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 2
  SPSS grafikonok 28 - Grafikon előre megadott (default) formázásának beállítása
  SPSS grafikonok 29 - Hisztogram 1/2 Kikérése és formázása
  SPSS grafikonok 30 - Hisztogram 2/2 Csoportbontásban Panelekkel és populáció piramissal
  SPSS grafikonok 31 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 1/2
  SPSS grafikonok 32 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 2/2
  SPSS grafikonok 33 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 1/2
  SPSS grafikonok 34 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 2/2
  SPSS grafikonok 35 - Boxplot 1/3 a grafikon előtt az ordinális változókról
  SPSS grafikonok 36 - Boxplot 2/3
  SPSS grafikonok 37 - Boxplot 3/3
  SPSS grafikonok 38 - Pontdiagram 1/13 - Bevezetés a pontdiagramokba
  SPSS grafikonok 39 - Pontdiagram 2/13 - Kikérése és szerkesztése SPSS-ben
  SPSS grafikonok 40 - Pontdiagram 3/13 - Regressziós egyenes felhelyezése
  SPSS grafikonok 41 - Pontdiagram 4/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 1
  SPSS grafikonok 42 - Pontdiagram 5/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 2
  SPSS grafikonok 43 - Pontdiagram 6/13 - Görbe illesztése
  SPSS grafikonok 44 - Pontdiagram 7/13 - Színezése kategoriális változóval
  SPSS grafikonok 45 - Pontdiagram 8/13 - Színezése folytonos változóval
  SPSS grafikonok 46 - Pontdiagram 9/13 - Színezése folytonos változó sávjaival
  SPSS grafikonok 47 - Pontdiagram 10/13 - Pontdiagram mátrix 1
  SPSS grafikonok 48 - Pontdiagram 11/13 - Pontdiagram mátrix 2
  SPSS grafikonok 49 - Pontdiagram 12/13 - Jitter használata
  SPSS grafikonok 50 - Pontdiagram 13/13 - 2D dotplot
JASP bevezető  
JASP kezelői felülete, az adatok JASP-be való beolvasása, tulajdonságaiknak beállítása. Adatok szerkesztése, adattranszformációk. Verziókövetés JASP-ben.
Pdf
  Bevezetés JASPbe.pdf
Videók:
  Bevezető a JASPbe 01 - Miért érdemes JASP-ben csinálni a statisztikát?
  Bevezető a JASPbe 02 - A JASP bemutatása
  Bevezető a JASPbe 03 - JASP letöltése és telepítése
  Bevezető a JASPbe 04 - Adatbázis JASP-hez
  Bevezető a JASPbe 05 - Adatcímke beállítása JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 06 - Változó mérési szintjének beállítása JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 07 - Adatfeldolgozás, adattraszformáció
  Bevezető a JASPbe 08 - Adatok szerkesztése JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 09 - Új változó számolása JASP adatbázishoz
  Bevezető a JASPbe 10 - Új változó számolása HA() és SZÁM() függvénnyel
  Bevezető a JASPbe 11 - Változó újrakódolása JASP adatbázisban
  Bevezető a JASPbe 12 - Kérdőívek fordított tételei
  Bevezető a JASPbe 13 - Változó átkódolása önmagába
  Bevezető a JASPbe 14 - Kérdőív skálájának kiszámolása 1/2
  Bevezető a JASPbe 15 - Kérdőív skálájának kiszámolása 2/2
  Bevezető a JASPbe 16 - Verziók készítése JASP adatoknál
  Bevezető a JASPbe 17 - Egyszerű szűrők JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 18 - Komplexebb szűrés JASP-hez Excelben
Adattisztítás 
Adattisztítás, hibák, outlierek keresése
Pdf (egymás alatt a BA és MA szintű anyagok):
  stathelp_Adattisztitas.pdf
Kiegészítés:
  adatfeldolgozas_flowchart.pdf - összefoglaló az adatfeldolgozás lépéseiről
Videók:
  Adattisztítás 01 - Hibák és outlierek
  Adattisztítás 02 - A hiba fogalma
  Adattisztítás 03 - Szisztematikus és nem-szisztematikus adathiba
  Adattisztítás 04 - Félregépelésből származó adathibák
  Adattisztítás 05 - Komolytalan kitöltőkből származó adathibák
  Adattisztítás 06 - Számítási adathibák
  Adattisztítás 07 - Adatok felkészítése adattisztításra JASP-ben
  Adattisztítás 08 - Hibás adatok szűrése JASP-ben 1/2
  Adattisztítás 09 - Hibás adatok szűrése JASP-ben 2/2
  Adattisztítás 10 - Skálapontszám számolása JASP adatbázishoz
  Adattisztítás 11 - Outlier (szélsőséges érték) definíciója
  Adattisztítás 12 - Az Outlier Labeling Rule
  Adattisztítás 13 - Outlierek keresése JASP-ben boxplottal, outlier labeling rule-t alkalmazva
  Adattisztítás 14 - Outlierek kezelése
  Adattisztítás 15 - Outlierek kezelése JASP-ben 1/3
  Adattisztítás 16 - Outlierek kezelése JASP-ben 2/3 (adattranszformációval)
  Adattisztítás 17 - Outlierek kezelése JASP-ben 3/3 (Winzorizálással)
  Adattisztítás 18 - Vannak-e outlierek nominális adatokban?
  Adattisztítás 19 - Demonstráció outlierek hatásáról


Parametrikusság 
Parametrikusság feltételeinek ellenőrzése
Pdf (egymás alatt a BA és MA szintű anyagok):
  statgyakGY1_05_feltetelteszteles.pdf
  tobbvalEA03_adatfeldolgozas2_feltetelek.pdf
  tobbval03_adatfeldolgozas.pdf
Kiegészítés:
  central_limit_theorem.xlsx - A central limit theorem demonstrációja
Videók:
A régi sorozat:
  statgyak-04-adatfeldolgozas-07 - parametrikusság, normál eloszlás fogalma, szóráshomogenitás fogalma, intervallumskála-feltétel, függetlenség feltétele, Kolmogorov-Smirnov teszt, Shapiro-Wilk teszt, hisztogram
  statgyak-04-adatfeldolgozas-08 - hiányzó értékek kezelése deskriptív statisztikáknál, normalitás feltételezhetőségének esetei, central limit teorem, ferdeség, csúcsosság mérése
  statgyak-04-adatfeldolgozas-09 - normál eloszlás tesztelése mintánként
  statgyak-04-adatfeldolgozas-10 - lehetséges okok és megoldások, ha nem teljesül a normál-eloszlás
  statgyak-04-adatfeldolgozas-11 - szóráshomogenitás jelentése, számolása normáleloszlás mellett és normáleloszlás hiányában


Korreláció:  
Kovariancia és korreláció számítás, változók nemlineáris kapcsolata
Pdf:
  statgyakGY1_06_korrelacio.pdf
Kiegészítés:
  tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Videók:
  statgyak-05-korreláció-01 - korreláció elméleti háttere, kovariancia, korreláció
  statgyak-05-korreláció-02 - grafikus megjelenítés, Scatter\Dot (pontdiagram) készítése, linearitás ellenőrzése, többdimenziós outlierek fogalma
  statgyak-05-korreláció-03 - korreláció kikérése, output értelmezése, Pearson-korreláció, Spearman-korreláció, Kendall-féle tau
  statgyak-05-korreláció-04 - a korreláció csak az együttjárás és nem ok-okozat mérésére alkalmas
  statgyak-05-korreláció-05 - megmagyarázott variancia, parciális korreláció
  statgyak-05-korreláció-06 - különbség két csoport között abban, hogy mennyire szorosan jár együtt két változó
  statgyak-05-korreláció-07 - többdimenziós outlierek, Mahalanobis-távolság, Cook-távolság
  statgyak-05-korreláció-08 - nem lineáris kapcsolatok elemzése, nemlineáris regresszió, Curve estimation
  statgyak-05-korreláció-09 - diagrammok, legjobb modell, linearitás

T-próba: 
Egy-, összetartozó- , függetlenmintás t-próba
Pdf:
  statgyakGY2_02_t-proba.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-06-tproba-01 - kapcsolat vizsgálat és csoportösszehasonlítás, ok-okozat, függő és független változó, összefüggő- és függetlenmintás t-próba
  statgyak-06-tproba-02 - összefüggő- és függetlenmintás t-próba, szisztematikus és nemszisztematikus variancia
  statgyak-06-tproba-03 - randomizáció, illesztett minta
  statgyak-06-tproba-04 - t-próbához grafikon, error bar
  statgyak-06-tproba-05 - t-próbák elméleti háttere, t-próbák feltételei
  statgyak-06-tproba-06 - összefüggő-mintás t-próba elméleti háttere
  statgyak-06-tproba-07 - összefüggő-mintás t-próba SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-08 - független mintás t-próba elméleti háttere, számítása SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-09 - különbségek független és összetartozó mintás t-próba között
  statgyak-06-tproba-10 - egymintás t-próba
Két minta nemparametrikus összehasonlítása: 
Két minta összehasonlítása úgy, hogy nem teljesül a parametrikusság valamely feltétele. Független mintáknál: Mann-Whitney és társai illetve Khi2 próba, összefüggő mintáknál Wilcoxon és McNemar teszt
Pdf:
  statgyakGY2_03_nempara2minta.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-peldak-nempara01 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara02 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara03 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara04 - példavideó nempara próbákhoz


Egyszempontos ANOVA:  
Független mintás és összetartozó mintás (Repaeated Measures) ANOVA
Pdf:
  statgyakGY2_04_anova1_fuggetlen.pdf
  statgyakGY2_04_anova2_osszefuggo.pdf
  egyszempontos_anova_flowchart.pdf
  tobbval2_02_ANOVA01_egyszempontos.pdf - összefoglaló MA-soknak egyszempontos ANOVÁkból
Videók:
  statgyak-07-anova-01 - miért nem t-próbákat végzünk, familywise hiba, röviden a lineáris regresszióról, predikció a modell segítségével, reziduális hibák négyzetösszege (SSr)
  statgyak-07-anova-02 - modell jósága, R2, F érték, SSt, SSm, SSr, MSm, MSr, kapcsolat a lineáris regresszió és az ANOVA között
  statgyak-07-anova-03 - melyik csoportok különböznek egymástól, posthoc és kontrasztvizsgálat különbsége, posthoc részletesen
  statgyak-07-anova-04 - kontrasztvizsgálat elmélete
  statgyak-07-anova-05 - kontrasztok számolása
  statgyak-07-anova-06 - kontrasztok számolásának gyakorlása
  statgyak-07-anova-07 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova feltételei, elvégzése SPSS-ben
  statgyak-07-anova-08 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése F-próbáig
  statgyak-07-anova-09 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése kontraszt és posthoc táblák
  statgyak-07-anova-10 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova esetén effect-size mutató, az eredmények publikálása


Több minta nemparametrikus összehasonlítása:  
Egyszempontos ANOVA nemparametrikus alternatívái(Kruskal-Wallis, Friedman, Cochran Q teszt)
Pdf:
  statgyakGY2_05_nemparaXminta.pdfTöbbszempontos ANOVA:  
Független, összefüggő és kevert mintás elrendezések, szepontok közötti interakció vizsgálata Simple effects teszteléssel
Pdf:
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos1.pdf - többszempontos ANOVÁk elmélete, és a többszempontos független mintás elrendezés
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos2.pdf - többszempontos összefüggőmintás és kevertmintás elrendezés


Lineáris regresszió:  
Lineáris regresszió elmélete, feltételei, alkalmazása
Pdf:
Elmélet:
  tobbvalEA04_regresszio1_egyszeru.pdf
  tobbvalEA04_regresszio2_tobbszoros.pdf
Gyakorlat:
  tobbval04_regresszio1_linearis.pdf
  regresszio_flowchart.pdf
  Breusch-Pagan és Koenker teszt - szóráshomogenitás tesztelése regresszióban. Kódolta: Marta Garcia-Granero, módosította David Marso

Összetettebb regressziós modellek:  
Dummy változók alkalmazása, nemlineáris regresszió, görbe illesztés, mediáló és moderáló hatások
Pdf:
Elmélet:
  tobbvalEA04_regresszio3_avilagbonyolultsaga.pdf
  tobbvalEA04_regresszio3_osszetettebb_modellek.pdf
Gyakorlat:
  tobbval04_regresszio2_osszetettebb.pdf
  PROCESS - Andrew F. Hayes által kidolgozott PROCESS makró letölthető innen

Logisztikus regresszió:  
Bináris logisztikus regresszió
Pdf:
  tobbvalEA04_regresszio4_logisztikus.pdf

Főkomponens- és faktoranalízis:  
Főkomponenselemzés és (említés szintjén a) faktoranalízis elmélete, módszerei, különbség a két módszer között, főkomponenselemzés gyakorlata
Pdf:
  tobbval2_03_fokomponens01_elmelet.pdf
  tobbval2_03_fokomponens02_gyakorlat.pdf
  tobbval2_03_fokomponens03_parallel.sps - szintax parallel elemzéshez

Megbízhatósági vizsgálatok:  
Reliabilitás vizsgálat, teszt-reteszt, split-half, Cronbach alpha
Pdf (BA-s és MA-s anyag egymás alatt):
  statgyakGY2_01_megbizhatosag.pdf
  tobbval2_04_megbizhatosag.pdf

Klaszter elemzés:  
Klaszterelemzés emélete, módjai, hierarchikus klaszter elemzés
Pdf:
  tobbval2_05_klaszter.pdf

Diszkriminanica elemzés:  
Diszkriminancia elemzés elmélete
Pdf:
  tobbval08_diszkrim.pdf

OpenSesame: 
Pdf:
  excelgyak04_opensesame.pdf
Excel: 
Pdf:
  excelgyak03_excel.pdf
Munkaanyagok:
  excel_kezdo.xlsx
Videók:
  Bevezetés az Excelbe 01 Az Excel felülete
  Bevezetés az Excelbe 02 Cellahivatkozás és függvények az Excelben
  Bevezetés az Excelbe 03 Sorozatok létrehozása
  Bevezetés az Excelbe 04 Relatív és abszolút hivatkozás
  Bevezetés az Excelbe 05 Hogyan kezelik a függvények a különböző nem várt eseteket?
  Bevezetés az Excelbe 06 Függvények szerkezete, argumentumai
  Bevezetés az Excelbe 07 SZUM (összeg) és ÁTLAG függvény
  Bevezetés az Excelbe 08 Hibaüzenetek az Excelben
  Bevezetés az Excelbe 09 Munkafüzetlapok másolása, mozgatása, törlése, szerkesztése
  Bevezetés az Excelbe 10 Sorbarendezés
  Bevezetés az Excelbe 11 Szűrés
  Bevezetés az Excelbe 12 Keresés
  Bevezetés az Excelbe 13 Csere
  Bevezetés az Excelbe 14 Sorok, oszlopok, cellák kijelölése
  Bevezetés az Excelbe 15 Oszlopszélesség, sormagasság
  Bevezetés az Excelbe 16 Sorok, oszlopok elrejtése és felfedése
  Bevezetés az Excelbe 17 Sorok, oszlopok, cellák beszúrása és törlése
  Bevezetés az Excelbe 18 Cellák egyesítése
  Bevezetés az Excelbe 19 Első sor/oszlop rögzítése (freeze)
  Bevezetés az Excelbe 20 Cellaformázás
  Bevezetés az Excelbe 21 Miért csinál dátumot belőle
  Bevezetés az Excelbe 22 Txt és csv beolvasása/ szövegből oszlopok
Régi sorozat
  statgyak-02-excel-01 - Excel felépítése, sor, oszlop, cella, függvények szerkezete, kijelölés, mozgatás, másolás, relatív és abszolút hivatkozás
  statgyak-02-excel-02 - átlag, összeg, minimum, maximum, abszolútérték függvény, szórás, standard error, konfidencia intervallum számolása Excelben
  statgyak-02-excel-03 - fordított itemek, sorbarendezés, HA függvény, sor és oszlop beszúrása
  statgyak-02-excel-04 - ha, és, vagy, átlagha, átlaghatöbb függvények
  statgyak-02-excel-05 - szumha, szumhatöbb, darab, darabteli, darabhatöbb függvények, kritériumok megadása (kisebb, nagyobb, nemegyenlő, szöveg)
  statgyak-02-excel-06 - szöveg szétdarabolása (szöveg.talál, bal, jobb, hossz függvények) és szövegek összefűzése (összefűzés függvény), dátumkezelés, szöveges fájl beolvasása
  statgyak-02-excel-07 - ha és átlag függvény ismétlése, diagram beszúrása, szerkesztése
  statgyak-02-excel-08 - szórás függvény ismétlése, hibasáv beillesztése, pontdiagram
  statgyak-02-excel-09 - indirekt függvény
  statgyak-02.5-excelgyak-01 - válasz helyességének ellenőrzése, személyek adatainak összegzése, használt függvények: HA(), ÁTLAG(),ÖSSZEFŰZ(),INDIREKT(),DARABTELI()
  statgyak-02.5-excelgyak-02 - információ kiszűrése ingerelnevezésből, hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: BAL(),HA()
  statgyak-02.5-excelgyak-03 - hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: HA()
Excel-ismereteket tartalmaz még:
  statgyak-03-alapfogalmak-02- eloszlásgörbe / hisztogram / gyakorisággörbe, számolása excelben, gyakoriság függvény, tartományfüggvények, normál eloszlás, csúcsosság, ferdeség
  statgyak-03-alapfogalmak-03- hisztogram alapján becslések tétele, normalizálás / standardizálás / z-érték, számolása excelben, +/-1,96-os z-érték jelentése