TANANYAGOK, VIDEÓK

Az oldal tartalmazza az egyetemi statisztika és kutatásmódszertani kurzusaim anyagát, sőt többet is azoknál, így a videók megnézésével és a pdf-ek átolvasásával egy körülbelül öt féléves egyetemi statisztika képzés anyagát sajátíthatod el előadásokkal és gyakorlatokkal. A tananyagok részben egymásra épülnek, tehát ha teljesen kezdőként állsz hozzá a statisztika tanuláshoz, érdemes az elején kezdeni, de a nagyobb témaköröket igyekszem mindig úgy kezdeni, hogy az alapvető statisztikai ismeretek birtokában menetközben bekapcsolódva is érthetőek legyenek.

A stathelp.hu youtube csatornája ide kattintva érhető el.

Tananyagok tematikai sorrendben:

Statisztika elméleti alapjai:

Adatfeldolgozással kapcsolatos videók:

Statisztikai és adatkezelő programok felülete - SPSS:

Statisztikai és adatkezelő programok felülete - JASP:

Statisztikai és adatkezelő programok felülete - Excel:

Összefüggések vizsgálata:

Két csoport összehasonlítása:

Regresszió és erre épülő elemzések:

ANOVA:

Adatredukció:

Egyéb:Néhány cheatsheet a helyes statisztika kiválasztásához:
  1. Nagy átfogó táblázat - tesztvalaszto_nagy.pdf
  2. Minták közötti különbséges egyszempontos elemzése - tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
  3. Két változók közötti kapcsolat elemzése - tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Próbák publikálásának formai követelményei: publikacios_iranyelvek.pdf

 
Populáció és minta
Miért van szükség statisztikára? Mi a különbség a populáció és a minta között? Mi befolyásolja, hogy mennyiben hihetünk a vizsgálatunk eredményeinek?
Pdf:
  stathelp_Populáció és Minta.pdf
Videók:
  Populáció és minta 01 - populáció és minta fogalma
  Populáció és minta 02 - példa első és másodfajú tévedésre
  Populáció és minta 03 - visszakövetkeztetés a populációra, leíró és következtető statisztika
  Populáció és minta 04 - random mintavételezés, szisztematikus torzítás
  Populáció és minta 05 - mintavételezés, szisztematikus torzítás, reprezentativitás
  Populáció és minta 06 - klasszikus hipotézis tesztelésről pár szóban
  Populáció és minta 07 - elemszám, hatás, zaj
  Populáció és minta 08 - a minta reprezentativitása, az elemszám jelentőssége
  Populáció és minta 09 - elemszám jelentősége, szélsőséges értékek, outlier értékek hatása a minta középértékére
  Populáció és minta 10 - minta reprezentativitása, hatás és zaj jelentőssége
  Populáció és minta 11 - populáció, minta és egyed definíciója


 
Leíró statisztika:
Elméleti előadás a leíró statisztika alapfogalmakról. Mi a leíró statisztika? A változó fogalma, típusai. Elhelyezkedési és középérték mutatók, átlag, medián, módusz, minimum, maximum, terjedelem, kvartilisek, percentilisek. Szóródási mutatók, variancia, szórás, standard error, konfidencia intervallum.
Pdf:
  stathelp_Leíró statisztikák.pdf
Kiegészítés:
  stathelp_Leíró Statisztikák - változótípusok.pdf
Videók:
  Leíró statisztikák 01 - a változó fogalma, változók kódolásának gyors áttekintése
  Leíró statisztikák 02 - diszkrét és folytonos változók, mérési szint szerinti bemutatás, nominális / kategoriális illetve ordinális változók
  Leíró statisztikák 03 - a változó mérési szintjei, intervallum és arányskála
  Leíró statisztikák 04 - dichotóm / bináris és dummy / indikátor változók
  Leíró statisztikák 05 - változók egyéb elnevezési, skála típusú vátlozó, legalább intervallum szintű, kvázi intervallum szintű, Likert-skála
  Leíró statisztikák 06 - változók szerepei, függő / kimeneti változó, független / prediktor / magyarázó változó
  Leíró statisztikák 07 - mérési szintek gyakorlása, nominális, ordinális, intervallum- és arányskála
  Leíró statisztikák 08 - leíró statisztikák, elemszám, minimum, maximum
  Leíró statisztikák 09 - középérték mutatók, az átlag fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 10 - középérték mutatók, a medián fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 11 - medián, kvartilisek (negyedelő pontok), percentilisek (századoló pontok). Ezek jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 12 - középérték mutatók, a módusz fogalma, jelölése és tulajdonságai
  Leíró statisztikák 13 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a reakcióidő.
  Leíró statisztikák 14 - Átlag, medián, módusz hogyan működnek egy olyan ferde eloszláson, mint amilyen a fizetések.
  Leíró statisztikák 15 - Szóródási mutatók
  Leíró statisztikák 16 - Terjedelem
  Leíró statisztikák 17 - Átlagtól való eltérés
  Leíró statisztikák 18 - Átlagtól való négyzetes eltérés
  Leíró statisztikák 19 - Variancia és szórás
  Leíró statisztikák 20 - Szabadságfok fogalma
  Leíró statisztikák 21 - Szabadságfok funkciója
  Leíró statisztikák 22 - Szórás nagysága
  Leíró statisztikák 23 - Relatív szórás
  Leíró statisztikák 24 - Szórás nagyságát befolyásoló tényezők
  Leíró statisztikák 25 - Variancia a valószínűségszámításban
  Leíró statisztikák 26 - Várható érték
  Leíró statisztikák 27 - Variancia képletének rendezése (valószínűségszámítás)
  Leíró statisztikák 28 - Példa variancia számolására
  Leíró statisztikák 29 - Standard error fogalma
  Leíró statisztikák 30 - Standard error számolása
  Leíró statisztikák 31 - Standard error értelmezése
  Leíró statisztikák 32 - Konfidencia intervallumról röviden
  Leíró statisztikák 33 - Hibamutatók összefoglalva


 
Nevezetes eloszlások
Nevezetes eloszlások tulajdonságai (normál eloszlás, t-eloszlás, Chi-négyzet eloszlás, F-eloszlás)
Pdf:
  stathelp_Nevezetes eloszlások.pdf
Kiegészítő anyag:
  stathelp_central limit theorem.xlsx - A central limit theorem demonstrációja (türelem, sokáig tart, hogy megnyíljon)
  stathelp_Normáleloszlás-tábla.pdf - Normáleloszlás baloldali valószínűség táblázata
  stathelp_t-eloszlás tábla.pdf - A t-eloszlás baloldali valószínűség táblázata
Videók:
  Eloszlások 01 - Bevezetés a nevezetes eloszlásokba
  Eloszlások 02 - Normál eloszlás tulajdonságai
  Eloszlások 03 - Központi határeloszlás tétel (central limit theorem) 1/2
  Eloszlások 04 - Központi határeloszlás tétel (central limit theorem) 2/2 (szimuláció)
  Eloszlások 05 - Normáleloszlás-tábla használata 1/2
  Eloszlások 06 - Normáleloszlás-tábla használata 2/2
  Eloszlások 07 - Standardizálás 1/3
  Eloszlások 08 - Standardizálás 2/3 (gyakorlás)
  Eloszlások 09 - Standardizálás 3/3 (gyakorlás)
  Eloszlások 10 - A t-eloszlás tulajdonságai 1/2
  Eloszlások 11 - A t-eloszlás tulajdonságai 2/2
  Eloszlások 12 - A t-eloszlás tábla használata
  Eloszlások 13 - Khi-négyzet eloszlás
  Eloszlások 14 - F-eloszlás
  Eloszlások 15 - A konfidencia intervallum számítása
  Eloszlások 16 - A konfidencia intervallum tulajdonságai
  Eloszlások 17 - Gyakorlás konfidencia intervallumhoz


 
Következtető statisztika
Elméleti előadás a következtető statisztika alapfogalmakról.
Pdf:
  stathelp_KovetkeztetoStatisztikak.pdf
Kiegészítés:
  samplesize_alternativ.pdf
Videók:
  Következető statisztikák 01 - Bevezető
  Következető statisztikák 02 - Modellek a statisztikai predikciókban
  Következető statisztikák 03 - Kapcsolat és különbségvizsgálat a modellezés szempontjából
  Következető statisztikák 04 - Megfelelő statisztikai modell kiválasztása
  Következető statisztikák 05 - Statisztikai érték
  Következtető statisztikák 06 - A hipotézis fogalma
  Következtető statisztikák 07 - Bevezetés a klasszikus hipotézistesztelésbe
  Következtető statisztikák 08 - Szignifikacia-érték és szignifikancia szint
  Következtető statisztikák 09 - Félreértések a szignifikanciával kapcsolatban
  Következtető statisztikák 10 - Első- és másodfajú hiba
  Következtető statisztikák 11 - Statisztikai erő
  Következtető statisztikák 12 - Első- és másodfajú hiba, illetve statisztikai erő dinamikája
  Következtető statisztikák 13 - Elemszám hatása a szignifikancia-értékre
  Következtető statisztikák 14 - Elemszámbecslés
  Következtető statisztikák 15 - Egy- és kétoldalú hipotézistesztelés
  Következtető statisztikák 16 - Effect-size, azaz hatásnagyság
  Következtető statisztikák 17 - Összefoglaló következtető statisztikákhoz
  Publikálás az APA formátumnak megfelelően


 
Adatbevitel:
Leggyakoribb adatstruktúrák, adatok bevitelének szabályai és módszertana gyakorlati megvalósítással. A videósorozatban papíralapú kérdőívek bevitelével és Google-kérdőívről letöltött kérdőívek adatainak előfeldolgozásával foglalkozok. Az anyag alapján az adatokat az SPSS-hez készítjük fel, míg a JASP egy kicsit máshogy kezeli az adatokat, mint amit itt bemutatok, de az alapkoncepció és gyakorlat hasonló.
Pdf:
  stathelp_Adatbevitel.pdf
Munkaayag:
  BSCI adatok.xlsx
Videók:
  Adatbevitel 01 - Kérdőíves adatbevitel
  Adatbevitel 02 - Adatok kódolása
  Adatbevitel 03 - Azonosító és önálló adat
  Adatbevitel 04 - Likert-skálás kérdőív
  Adatbevitel 05 - Hiányzó adat Likert-skálás kérdőívben
  Adatbevitel 06 - Példa statisztikai adatok vázának elkészítésére
  Adatbevitel 07 - Példa kérdőíves adatok bevitelére
  Adatbevitel 08 - Az online kérdőívek megbízhatóságáról
  Adatbevitel 09 - Tippek online kérdőívekhez1
  Adatbevitel 10 - Tippek online kérdőívekhez2
  Adatbevitel 11 - Online kérdőívek adatainak kódolása1
  Adatbevitel 12 - Online kérdőívek adatainak kódolása2


 
SPSS bevezető
SPSS kezelői felülete, az adatok SPSS-be való beolvasása, feldolgozása. Output felépítése. Szintaxok írásának szabályai. Változók számolása.
Pdf
  stathelp04_SPSSBevezeto.pdf
  tobbval02_spssalapok_sps.pdf
  valtozo_tipusok.pdf - néhány fogalom tisztázása
Videók:
  SPSS bevezető 01 - SPSS verziói, felülete, üdvözlő képernyője
  SPSS bevezető 02 - SPSS Output
  SPSS bevezető 03 - SPSS syntax funkciója
  SPSS bevezető 04 - Data Editor, változónév, változó- és értékcímke
  SPSS bevezető 05 - Data Editor, változó típus és mérési szint
  SPSS bevezető 06 - Data Editor, hiánykód és egyéb
  SPSS bevezető 07 - Syntax-írás szabályai
  SPSS bevezető 08 - Kommentek syntaxban
  SPSS bevezető 09 - Formátum beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 10 - Változó- és értékcímke beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 11 - Hiánykód és mérési szint beállítása Syntax segítségével
  SPSS bevezető 12 - Változók átnevezése és törlése Syntax segítségével
  SPSS bevezető 13 - Adatok beolvasása Excelből SPSS-be
  SPSS bevezető 14 - Példa SPSS-be beolvasott adatok tulajdonságainak beállítására
  SPSS bevezető 15 - Azonosító sorszám
  SPSS bevezető 16 - SPSS adattraszformációk bevezető
  SPSS bevezető 17 - Új változó létrehozása Transform / Compute Variable segítségével
  SPSS bevezető 18 - Új változó számolása feltételhez kötve Transform / Compute Variable segítségével
  SPSS bevezető 19 - Változó újrakódolása
  SPSS bevezető 20 - Változó átkódolása Recode into Different Variables segítségével
  SPSS bevezető 21 - Kérdőív fordított itemek megforgatása
  SPSS bevezető 22 - Kérdőív skáláinak létrehozása
  SPSS bevezető 23 - Kérdőív hiányzó értékekkel


 
SPSS táblázatok
SPSS leíró statisztikáihoz használható táblázatok, Descriptive, Explore, Frequencies, Crosstabs. Pivoting, azaz a grafikonok szerkesztésének módszere.
Pdf
  stathelp05_SPSSLeirotablak.pdf
Videók:
  SPSS leíró táblázatok 01 - Bevezető
  SPSS leíró táblázatok 02 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 03 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 04 - Descriptive (leíró) menüpont bemutatása 3/3
  SPSS leíró táblázatok 05 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 1/4
  SPSS leíró táblázatok 06 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 2/4
  SPSS leíró táblázatok 07 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 3/4
  SPSS leíró táblázatok 08 - Pivoting
  SPSS leíró táblázatok 09 - Explore (feltáró) menüpont bemutatása 4/4
  SPSS leíró táblázatok 10 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 11 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 12 - Frequencies (gyakoriság) menüpont bemutatása 3/3
  SPSS leíró táblázatok 13 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 1/3
  SPSS leíró táblázatok 14 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 2/3
  SPSS leíró táblázatok 15 - Crosstabs (kereszttábla) menüpont bemutatása 3/3


 
SPSS grafikonjai
SPSS-ből kikérhető grafikonok és szerkesztük. Kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram, pontdiagram és néhány egzotikusabb ábrafajta. A helyes grafikontípus kiválasztása. Template-ek használata, azaz a beállítások elmentése, és másik ábrára átmásolása. Hiányzó értékek kezelése.
Pdf
később
Videók:
  SPSS grafikonok 01 - Grafikonokról általában
  SPSS grafikonok 02 - Grafikonok szerkesztése
  SPSS grafikonok 03 - Kördiagram 1/6
  SPSS grafikonok 04 - Kördiagram 2/6
  SPSS grafikonok 05 - Grafikonok szerkesztése 1/6 Mit lehet beállítani?
  SPSS grafikonok 06 - Grafikonok szerkesztése 2/6 Grafikon mérete, navigáció, kategóriák sorrendje
  SPSS grafikonok 07 - Grafikonok szerkesztése 3/6 Kategóriák forgatása, csoportok színezése
  SPSS grafikonok 08 - Grafikonok szerkesztése 4/6 Szövegek formázása
  SPSS grafikonok 09 - Grafikonok szerkesztése 5/6 Szövegdobozok
  SPSS grafikonok 10 - Grafikonok szerkesztése 6/6 Adatcímkék
  SPSS grafikonok 11 - Kördiagram 3/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása
  SPSS grafikonok 12 - Kördiagram 4/6 Alacsony elemszámú kategóriák összevonása 2
  SPSS grafikonok 13 - Kördiagram 5/6 Hiányzó értékek problémája kördiagramon
  SPSS grafikonok 14 - Kördiagram 6/6 Hiányzó értékek kezelése kördiagramon
  SPSS grafikonok 15 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 1/10 Gyakoriságot ábrázoló oszlopdiagram
  SPSS grafikonok 16 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 2/10 Oszlopdiagram kikérése
  SPSS grafikonok 17 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 3/10 Oszlopdiagram szerkesztése 1
  SPSS grafikonok 18 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 4/10 Oszlopdiagram szerkesztése 2
  SPSS grafikonok 19 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 5/10 Clustered oszlopdiagram
  SPSS grafikonok 20 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 6/10 Clustered Oszlopdiagram szerkesztése
  SPSS grafikonok 21 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 7/10 Hiányzó értékek megjelenítése 1
  SPSS grafikonok 22 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 8/10 Hiányzó értékek megjelenítése 2
  SPSS grafikonok 23 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 9/10 Hiányzó értékek megjelenítésének buktatói
  SPSS grafikonok 24 - Oszlopdiagram (gyakoriság) 10/10 Módszertani kitérő
  SPSS grafikonok 25 - Oszlopdiagram ordinális változóhoz
  SPSS grafikonok 26 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 1
  SPSS grafikonok 27 - Template használata, azaz így gyorsítsd meg a diagramok szerkesztését 2
  SPSS grafikonok 28 - Grafikon előre megadott (default) formázásának beállítása
  SPSS grafikonok 29 - Hisztogram 1/2 Kikérése és formázása
  SPSS grafikonok 30 - Hisztogram 2/2 Csoportbontásban Panelekkel és populáció piramissal
  SPSS grafikonok 31 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 1/2
  SPSS grafikonok 32 - Oszlopdiagram (középértékekhez) 2/2
  SPSS grafikonok 33 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 1/2
  SPSS grafikonok 34 - Vonaldiagram összfüggő mintákhoz 2/2
  SPSS grafikonok 35 - Boxplot 1/3 a grafikon előtt az ordinális változókról
  SPSS grafikonok 36 - Boxplot 2/3
  SPSS grafikonok 37 - Boxplot 3/3
  SPSS grafikonok 38 - Pontdiagram 1/13 - Bevezetés a pontdiagramokba
  SPSS grafikonok 39 - Pontdiagram 2/13 - Kikérése és szerkesztése SPSS-ben
  SPSS grafikonok 40 - Pontdiagram 3/13 - Regressziós egyenes felhelyezése
  SPSS grafikonok 41 - Pontdiagram 4/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 1
  SPSS grafikonok 42 - Pontdiagram 5/13 - Konfidencia intervallum regressziós egyeneshez 2
  SPSS grafikonok 43 - Pontdiagram 6/13 - Görbe illesztése
  SPSS grafikonok 44 - Pontdiagram 7/13 - Színezése kategoriális változóval
  SPSS grafikonok 45 - Pontdiagram 8/13 - Színezése folytonos változóval
  SPSS grafikonok 46 - Pontdiagram 9/13 - Színezése folytonos változó sávjaival
  SPSS grafikonok 47 - Pontdiagram 10/13 - Pontdiagram mátrix 1
  SPSS grafikonok 48 - Pontdiagram 11/13 - Pontdiagram mátrix 2
  SPSS grafikonok 49 - Pontdiagram 12/13 - Jitter használata
  SPSS grafikonok 50 - Pontdiagram 13/13 - 2D dotplot


 
JASP bevezető
JASP kezelői felülete, az adatok JASP-be való beolvasása, tulajdonságaiknak beállítása. Adatok szerkesztése, adattranszformációk. Verziókövetés JASP-ben.
Pdf
  Bevezetés JASPbe.pdf
Munkaanyagok:
  stathelp_JASPBev_bsciadatok_01_EREDETI.xlsx
  stathelp_JASPBev_bsciadatok_01_EREDETI_ekezeteknelkul.xlsx - azok használják ezt, akiknek gondot okoztak az ékezetek
Videók:
  Bevezető a JASPbe 01 - Miért érdemes JASP-ben csinálni a statisztikát?
  Bevezető a JASPbe 02 - A JASP bemutatása
  Bevezető a JASPbe 03 - JASP letöltése és telepítése
  Bevezető a JASPbe 04 - Adatbázis JASP-hez
  Bevezető a JASPbe 05 - Adatcímke beállítása JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 06 - Változó mérési szintjének beállítása JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 07 - Adatfeldolgozás, adattraszformáció
  Bevezető a JASPbe 08 - Adatok szerkesztése JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 09 - Új változó számolása JASP adatbázishoz
  Bevezető a JASPbe 10 - Új változó számolása HA() és SZÁM() függvénnyel
  Bevezető a JASPbe 11 - Változó újrakódolása JASP adatbázisban
  Bevezető a JASPbe 12 - Kérdőívek fordított tételei
  Bevezető a JASPbe 13 - Változó átkódolása önmagába
  Bevezető a JASPbe 14 - Kérdőív skálájának kiszámolása 1/2
  Bevezető a JASPbe 15 - Kérdőív skálájának kiszámolása 2/2
  Bevezető a JASPbe 16 - Verziók készítése JASP adatoknál
  Bevezető a JASPbe 17 - Egyszerű szűrők JASP-ben
  Bevezető a JASPbe 18 - Komplexebb szűrés JASP-hez Excelben
  Bevezető a JASPbe 19 - Táblázatok másolása Wordbe és Excelbe
  Megoldás a JASP szinkronizációs problémájára / fagyására - két fontos problémával kapcsolatos infók összefoglalása (pontok a változónevekben és szinkronizáció sikertelensége)


 
JASP leíró statisztikák
Megismerkedünk a Descriptive menüponttal JASP-ben. Átbeszéljük a gyakoriságmutatókat, elhelyezkedési mutatókat, szóródási mutatókat és a minta eloszlásához tartozó mutatókat.
Pdf
  JASPLeiro.pdf
Munkaanyagok:
  stathelp_JASPBev_bsciadatok_03_SKALA.jasp - kész adatbázis
  stathelp_JASPBev_bsciadatok_03_SKALA_ekezeteknelkul.jasp - azok használják ezt, akiknek gondot okoztak az ékezetek
Videók:
  Leíró statisztikák JASP-ben 01 - Bevezető
  Leíró statisztikák JASP-ben 02 - Descriptive menüpont
  Leíró statisztikák JASP-ben 03 - Gyakoriságadatok (frekvencia-táblák)
  Leíró statisztikák JASP-ben 04 - Átlag, medián, módusz
  Leíró statisztikák JASP-ben 05 - Kvartilisek, percentilisek és egyéb osztópontok
  Leíró statisztikák JASP-ben 06 - Szóródási mutatók (Range, IQR, SD, SE, CI, MAD)
  Leíró statisztikák JASP-ben 07 - Konfidencia intervallum számolása Excelben
  Leíró statisztikák JASP-ben 08 - Ferdeség és csúcsosság mutatói, hisztogram
  Leíró statisztikák JASP-ben 09 - Kereszttábla 1/2
  Leíró statisztikák JASP-ben 10 - Kereszttábla 2/2
  Leíró statisztikák JASP-ben 11 - Leíró statisztikák csoportbontásban
  Leíró statisztikák JASP-ben 12 - Listwise hiányzóértékkezelés leíró statisztikákhoz
  Leíró statisztikák JASP-ben 13 - Tizedesjegyek beállítása JASP-ben


 
Adattisztítás
Adattisztítás, hibák, outlierek keresése. Átbeszéljük milyen hibák lehetségesek az adatbázisban, mi a különbség a szisztematikus és nem-szisztematikus adathiba között. Ezután az outlierek, azaz szélsőséges értékek fogalmával foglalkozunk, és az Outlier labeling rule-t ismerjük meg.
Pdf
  stathelp_Adattisztitas.pdf
Kiegészítés:
  adatfeldolgozas_flowchart.pdf - összefoglaló az adatfeldolgozás lépéseiről
Munkaanyagok:
  stathelp_adattisztitas_wbi01_EREDETI.xlsx
Videók:
  Adattisztítás 01 - Hibák és outlierek
  Adattisztítás 02 - A hiba fogalma
  Adattisztítás 03 - Szisztematikus és nem-szisztematikus adathiba
  Adattisztítás 04 - Félregépelésből származó adathibák
  Adattisztítás 05 - Komolytalan kitöltőkből származó adathibák
  Adattisztítás 06 - Számítási adathibák
  Adattisztítás 07 - Adatok felkészítése adattisztításra JASP-ben
  Adattisztítás 08 - Hibás adatok szűrése JASP-ben 1/2
  Adattisztítás 09 - Hibás adatok szűrése JASP-ben 2/2
  Adattisztítás 10 - Skálapontszám számolása JASP adatbázishoz
  Adattisztítás 11 - Outlier (szélsőséges érték) definíciója
  Adattisztítás 12 - Az Outlier Labeling Rule
  Adattisztítás 13 - Outlierek keresése JASP-ben boxplottal, outlier labeling rule-t alkalmazva
  Adattisztítás 14 - Outlierek kezelése
  Adattisztítás 15 - Outlierek kezelése JASP-ben 1/3
  Adattisztítás 16 - Outlierek kezelése JASP-ben 2/3 (adattranszformációval)
  Adattisztítás 17 - Outlierek kezelése JASP-ben 3/3 (Winzorizálással)
  Adattisztítás 18 - Vannak-e outlierek nominális adatokban?
  Adattisztítás 19 - Demonstráció outlierek hatásáról


 
Parametrikusság
Parametrikusság feltételeinek ellenőrzése
Pdf:
  stathelp_Parametrikussag.pdf
Munkaanyagok:
  stathelp_adattisztitas_wbi04_MASTER.csv
  stathelp_adattisztitas_wbi04_MASTER.jasp
Videók:
  Parametrikusság ellenőrése 01 - A négy (+egy) feltétel
  Parametrikusság ellenőrése 02 - Robusztusság és érzékenység
  Parametrikusság ellenőrése 03 - Adatok kiválasztása a feltételek ellenőrzésekor
  Parametrikusság ellenőrése 04 - A korreláció gyors bemutatása
  Parametrikusság ellenőrése 05 - A függetlenség feltétele
  Parametrikusság ellenőrése 06 - Skála mérési szint - az első másfél perc kötelező
  Parametrikusság ellenőrése 07 - Normáleloszlás tulajdonságai
  Parametrikusság ellenőrése 08 - A becslés hibájának normáleloszlása
  Parametrikusság ellenőrése 09 - A becsült érték normalitása, a populáció és minta normáleloszlása
  Parametrikusság ellenőrése 10 - Normáleloszlás ellenőrzésének módszerei
  Parametrikusság ellenőrése 11 - Az adatbázis bemutatása és a próbának megfelelő adatok szűrése
  Parametrikusság ellenőrése 12 - Normalitás ellenőrzése hisztogramon JASP-ben
  Parametrikusság ellenőrése 13 - A normalitás ellenőrzése Shapiro-Wilk teszttel JASP-ben
  Parametrikusság ellenőrése 14 - Miért szignifikáns a Shapiro-Wilk teszt?
  Parametrikusság ellenőrése 15 - Normalitás ellenőrzése Z-tesztekkel JASP-ben 1/2
  Parametrikusság ellenőrése 16 - Normalitás ellenőrzése Z-tesztekkel JASP-ben 2/2
  Parametrikusság ellenőrése 17 - Robusztussági körülmények (röviden)
  Parametrikusság ellenőrése 18 - Mit tegyek, ha nem teljesül a normalitás feltétele?
  Parametrikusság ellenőrése 19 - Szóráshomogenitás / homoszkedaszticitás
  Parametrikusság ellenőrése 20 - Szóráshomogenitás ellenőrzése pontdiagramon JASP-ben
  Parametrikusság ellenőrése 21 - Linearitás
  Parametrikusság ellenőrése 22 - Linearitás ellenőrzése pontdiagramok JASP-ben
  Parametrikusság ellenőrése 23 - Linearitás ellenőrzése pontdiagramok Excelben
  Parametrikusság ellenőrése 23 - A független mintás t-próba gyors bemutatása
  Parametrikusság ellenőrése 24 - A t-próba feltételei közül a függetlenség feltételek bemutatása
  Parametrikusság ellenőrése 25 - Normalitás feltételének ellenőrzése mintánként
  Parametrikusság ellenőrésének befejező része 
Korreláció:
Kovariancia és korreláció számítás, változók nemlineáris kapcsolata
Pdf:
  statgyakGY1_06_korrelacio.pdf
Kiegészítés:
  tesztvalaszto_kapcsolat.pdf
Videók:
  statgyak-05-korreláció-01 - korreláció elméleti háttere, kovariancia, korreláció
  statgyak-05-korreláció-02 - grafikus megjelenítés, Scatter\Dot (pontdiagram) készítése, linearitás ellenőrzése, többdimenziós outlierek fogalma
  statgyak-05-korreláció-03 - korreláció kikérése, output értelmezése, Pearson-korreláció, Spearman-korreláció, Kendall-féle tau
  statgyak-05-korreláció-04 - a korreláció csak az együttjárás és nem ok-okozat mérésére alkalmas
  statgyak-05-korreláció-05 - megmagyarázott variancia, parciális korreláció
  statgyak-05-korreláció-06 - különbség két csoport között abban, hogy mennyire szorosan jár együtt két változó
  statgyak-05-korreláció-07 - többdimenziós outlierek, Mahalanobis-távolság, Cook-távolság
  statgyak-05-korreláció-08 - nem lineáris kapcsolatok elemzése, nemlineáris regresszió, Curve estimation
  statgyak-05-korreláció-09 - diagrammok, legjobb modell, linearitás


 
t-próba:
Egy-, összetartozó- , függetlenmintás t-próba
Pdf:
  statgyakGY2_02_t-proba.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-06-tproba-01 - kapcsolat vizsgálat és csoportösszehasonlítás, ok-okozat, függő és független változó, összefüggő- és függetlenmintás t-próba
  statgyak-06-tproba-02 - összefüggő- és függetlenmintás t-próba, szisztematikus és nemszisztematikus variancia
  statgyak-06-tproba-03 - randomizáció, illesztett minta
  statgyak-06-tproba-04 - t-próbához grafikon, error bar
  statgyak-06-tproba-05 - t-próbák elméleti háttere, t-próbák feltételei
  statgyak-06-tproba-06 - összefüggő-mintás t-próba elméleti háttere
  statgyak-06-tproba-07 - összefüggő-mintás t-próba SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-08 - független mintás t-próba elméleti háttere, számítása SPSS-ben
  statgyak-06-tproba-09 - különbségek független és összetartozó mintás t-próba között
  statgyak-06-tproba-10 - egymintás t-próba


 
Két minta nemparametrikus összehasonlítása:
Két minta összehasonlítása úgy, hogy nem teljesül a parametrikusság valamely feltétele. Független mintáknál: Mann-Whitney és társai illetve Khi2 próba, összefüggő mintáknál Wilcoxon és McNemar teszt
Pdf:
  statgyakGY2_03_nempara2minta.pdf
Kiegészítő anyagok:
  tesztvalaszto_kulonbseg.pdf
Videók:
  statgyak-peldak-nempara01 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara02 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara03 - példavideó nempara próbákhoz
  statgyak-peldak-nempara04 - példavideó nempara próbákhoz


 
Egyszerű lineáris regresszió:
Lineáris regresszió elmélete, feltételei, alkalmazása
Pdf:
  stathelp_LinearisRegresszioEgyszeru.pdf
Munkaanyagok
  stathelp_LinearisRegresszio_Koncertjegy.xlsx
Videók:   Egyszerű lineáris regresszió 01 - Bevezetés a lineáris regresszióba
  Egyszerű lineáris regresszió 02 - A regressziós egyenes
  Egyszerű lineáris regresszió 03 - Legkisebb négyzetek módszere (ordinary least squares)
  Egyszerű lineáris regresszió 04 - Lineáris regresszió effectsize mutatója (R-négyzet)
  Egyszerű lineáris regresszió 05 - Lineáris regresszió statisztikai értéke (F-érték)
  Egyszerű lineáris regresszió 06 - F-eloszlás - khi-négyzet eloszlás - normál eloszlás
  Egyszerű lineáris regresszió 07 - Összefoglalás F-értékhez és R-négyzet értékhez
  Egyszerű lineáris regresszió 08 - Regressziós együtthatók és a hozzájuk tartozó t-teszt
  Egyszerű lineáris regresszió 09 - Standardizált regressziós együtthatóról röviden
  Egyszerű lineáris regresszió 10 - Standardizálatlan regressziós együttható példa
  Egyszerű lineáris regresszió 11 - Összefoglaló
  Egyszerű lineáris regresszió 12 - Output értelmezése 1/3
  Egyszerű lineáris regresszió 13 - Output értelmezése 2/3
  Egyszerű lineáris regresszió 14 - Output értelmezése 3/3
  Egyszerű lineáris regresszió 15 - Adatok előkészítése és feltételek tesztelése
  Egyszerű lineáris regresszió 16 - Kikérése JASP-ben és az eredmények értelmezése
  Egyszerű lineáris regresszió 17 - Publikálása
  Egyszerű lineáris regresszió 18 - Az eredmények értelmezésének gyakorlása


 
Többszörös lineáris regresszió:
Többszörös lineáris regresszió elmélete, feltételei, alkalmazása
Pdf:
  stathelp_LinearisRegresszioTobbszoros_EAD.pdf
Munkaanyagok
  stathelp_LinearisRegresszio_Koncertjegy_kieg.xlsx
Kiegészítő anyagok
  regresszio_flowchart.pdf
  Breusch-Pagan és Koenker teszt - szóráshomogenitás tesztelése regresszióban. Kódolta: Marta Garcia-Granero, módosította David Marso
  stathelp_LinerarisRegresszioTobbszoros_3dplot.xlsm - 3d grafikon
Videók:
  Többszörös lineáris regresszió 01 - Bevezetés
  Többszörös lineáris regresszió 02 - Fontosabb statisztikai mutatói
  Többszörös lineáris regresszió 03 - Prediktorok viszonya 1/2
  Többszörös lineáris regresszió 04 - Prediktorok viszonya 2/2
  Többszörös lineáris regresszió 05 - Prediktorok száma
  Többszörös lineáris regresszió 06 - Modell felépítésének módszerei
  Többszörös lineáris regresszió 07 - Korrelációk áttekintése a regressziós modell felépítéséhez
  Többszörös lineáris regresszió 08 - Enter módszer a gyakorlatban 1/2
  Többszörös lineáris regresszió 09 - Enter módszer a gyakorlatban 2/2
  Többszörös lineáris regresszió 10 - Hierarchikus regressziós a gyakorlatban 1/2
  Többszörös lineáris regresszió 11 - Hierarchikus regressziós a gyakorlatban 2/2
  Többszörös lineáris regresszió 12 - Stepwise módszer a gyakorlatban
  Többszörös lineáris regresszió 13 - Bevezetés a feltételekhez
  Többszörös lineáris regresszió 14 - Változók típusának feltétele
  Többszörös lineáris regresszió 15 - Variancia nélküli változók problémája
  Többszörös lineáris regresszió 16 - Kollinearitás problémája
  Többszörös lineáris regresszió 17 - Multikollinearitás problémája
  Többszörös lineáris regresszió 18 - Tolerancia mutató multikollinearitás kimutatására
  Többszörös lineáris regresszió 19 - Példa multikollinearitásra JASP-ben
  Többszörös lineáris regresszió 20 - Külső tényzők problémája
  Többszörös lineáris regresszió 21 - Homoszkedaszticitás feltétele
  Többszörös lineáris regresszió 22 - Homoszkedaszticitás ellenőrzése JASP-ben
  Többszörös lineáris regresszió 23 - Linearitás feltétele
  Többszörös lineáris regresszió 24 - Hibák függetlenségének feltétele (Durbin-Watson)
  Többszörös lineáris regresszió 25 - Reziduálisok normalitásának feltétele (hisztogram)
  Többszörös lineáris regresszió 26 - Szükséges elemszám
  Többszörös lineáris regresszió 27 - Többdimenziós outlierek keresése Cook-értékkel
  Többszörös lineáris regresszió 28 - Feltételek összefoglalása
  Többszörös lineáris regresszió 29 - Egy teljes elemzés JASP-ben 1/2
  Többszörös lineáris regresszió 30 - Egy teljes elemzés JASP-ben 2/2
  Többszörös lineáris regresszió 31 - Publikálás


 
Összetettebb regressziós modellek:
Dummy változók alkalmazása, nemlineáris regresszió, görbe illesztés, mediáló és moderáló hatások (e kettőről külön blokk)
Pdf:
Elmélet:
  tobbvalEA04_regresszio3_avilagbonyolultsaga.pdf
  tobbvalEA04_regresszio3_osszetettebb_modellek.pdf
Gyakorlat:
  tobbval04_regresszio2_osszetettebb.pdf
  PROCESS - Andrew F. Hayes által kidolgozott PROCESS makró letölthető innen


 
Moderációs elemzés
Moderáció, azaz interakció vizsgálata lineáris regresszióban
Pdf:
  stathelp_moderacio.pdf
Munkaanyagok:
  stathelp_MediacioModeracio_Kieges.csv
Videók:
  Moderációs elemzések 01 - Bevezetés
  Moderációs elemzések 02 - Moderáció (interakció) koncepciója
  Moderációs elemzések 03 - Moderáció elemzés grafikus ábrázolása
  Moderációs elemzések 04 - Interakciós tag a regressziós egyenletben
  Moderációs elemzések 05 - Adatok előkészítése moderációhoz Excelben
  Moderációs elemzések 06 - Moderációs elemzés és a moderáció grafikus megjelenítése JASP-ben
  Moderációs elemzések 07 - Adatok előkészítése moderációhoz JASP-ben


 
Mediációs elemzés
Mediációs elemzés elmélete és gyakorlata JASP-ben
Pdf:
    stathelp_mediacio.pdf
Munkaanyagok
  stathelp_mediacio_kudarc.csv
Videók:
  Mediációs elemzések 01 - A medició koncepciója
  Mediációs elemzések 02 - Direkt és indirekt hatás
  Mediációs elemzések 03 - Konfidencia intervallum és szignifikanciaérték mediációban 1/2
  Mediációs elemzések 04 - Konfidencia intervallum és szignifikanciaérték mediációban 1/2
  Mediációs elemzések 05 - Mediáció-számítás módszerei (OLS regression és SEM)
  Mediációs elemzések 06 - Mediáció beállításainak kérdései - kell-e standardizálni?
  Mediációs elemzések 07 - Mediáció útvonalainak értelmezése
  Mediációs elemzések 08 - Változók típusa mediációban
  Mediációs elemzések 09 - Ábra és táblázat mediáció publikálásához
  Mediációs elemzések 10 - Mediáció JASP-ben 1/2
  Mediációs elemzések 11 - Mediáció JASP-ben 2/2


 
Logisztikus regresszió:
Bináris logisztikus regresszió
Pdf:
  tobbvalEA04_regresszio4_logisztikus.pdf


 
Egyszempontos ANOVA:
Független mintás és összetartozó mintás (Repaeated Measures) ANOVA
Pdf:
  stathelp_ANOVA_egysz_fuggetlen.pdf
Munkaanyagok:   stathelp_ANOVA01_asd.xlsx
Videók:
  ANOVA elmélete 01 - Független és összefüggő mintás, egy- és többszempontos ANOVA
  ANOVA elmélete 02 - Familywise error, azaz többszörös tesztelés ára
  ANOVA elmélete 03 - Függő és független változó
  ANOVA elmélete 04 - Referencia modell és Sum of Squares of Total számítása
  ANOVA elmélete 05 - Predikált érték és Sum of Squares of Model számítása
  ANOVA elmélete 06 - R-négyzet, eta-négyzet, omega-négyzet
  ANOVA elmélete 07 - Sum of Squared Residuals számítása
  ANOVA elmélete 08 - F-érték (illetve Mean squares of Model és Residuals) számítása
  ANOVA elmélete 09 - ANOVA mutatóinak összegzése
Régi sorozat
  statgyak-07-anova-01 - miért nem t-próbákat végzünk, familywise hiba, röviden a lineáris regresszióról, predikció a modell segítségével, reziduális hibák négyzetösszege (SSr)
  statgyak-07-anova-02 - modell jósága, R2, F érték, SSt, SSm, SSr, MSm, MSr, kapcsolat a lineáris regresszió és az ANOVA között
  statgyak-07-anova-03 - melyik csoportok különböznek egymástól, posthoc és kontrasztvizsgálat különbsége, posthoc részletesen
  statgyak-07-anova-04 - kontrasztvizsgálat elmélete
  statgyak-07-anova-05 - kontrasztok számolása
  statgyak-07-anova-06 - kontrasztok számolásának gyakorlása
  statgyak-07-anova-07 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova feltételei, elvégzése SPSS-ben
  statgyak-07-anova-08 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése F-próbáig
  statgyak-07-anova-09 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova outputjának értelmezése kontraszt és posthoc táblák
  statgyak-07-anova-10 - független mintás, egyszempontos (one-way) anova esetén effect-size mutató, az eredmények publikálása


 
Több minta nemparametrikus összehasonlítása:
Egyszempontos ANOVA nemparametrikus alternatívái(Kruskal-Wallis, Friedman, Cochran Q teszt)
Pdf:
  statgyakGY2_05_nemparaXminta.pdf 
Többszempontos ANOVA:
Független, összefüggő és kevert mintás elrendezések, szepontok közötti interakció vizsgálata Simple effects teszteléssel
Pdf:
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos1.pdf - többszempontos ANOVÁk elmélete, és a többszempontos független mintás elrendezés
  tobbval2_02_ANOVA02_tobbszempontos2.pdf - többszempontos összefüggőmintás és kevertmintás elrendezés


 
Főkomponens- és faktoranalízis:
Főkomponenselemzés és (említés szintjén a) faktoranalízis elmélete, módszerei, különbség a két módszer között, főkomponenselemzés gyakorlata
Pdf:
  tobbval2_03_fokomponens01_elmelet.pdf
  tobbval2_03_fokomponens02_gyakorlat.pdf
  tobbval2_03_fokomponens03_parallel.sps - szintax parallel elemzéshez
Munkaanyagok
  Rendezvenytajekozodas.xlsx


 
Megbízhatósági vizsgálatok:
Reliabilitás vizsgálat, teszt-reteszt, split-half, Cronbach alpha
Pdf (BA-s és MA-s anyag egymás alatt):
  statgyakGY2_01_megbizhatosag.pdf
  tobbval2_04_megbizhatosag.pdf


 
Klaszter elemzés:
Klaszterelemzés emélete, módjai, hierarchikus klaszter elemzés
Pdf:
  tobbval2_05_klaszter.pdf


 
Diszkriminanica elemzés:
Diszkriminancia elemzés elmélete
Pdf:
  tobbval08_diszkrim.pdf


 
OpenSesame:
Pdf:
  excelgyak04_opensesame.pdf

 
Excel bevezető:
Pdf:
  ExcelBevezeto.pdf
Munkaanyagok:
  excel_kezdo.xlsx
Videók:
  Bevezetés az Excelbe 01 Az Excel felülete
  Bevezetés az Excelbe 02 Cellahivatkozás és függvények az Excelben
  Bevezetés az Excelbe 03 Sorozatok létrehozása
  Bevezetés az Excelbe 04 Relatív és abszolút hivatkozás
  Bevezetés az Excelbe 05 Hogyan kezelik a függvények a különböző nem várt eseteket?
  Bevezetés az Excelbe 06 Függvények szerkezete, argumentumai
  Bevezetés az Excelbe 07 SZUM (összeg) és ÁTLAG függvény
  Bevezetés az Excelbe 08 Hibaüzenetek az Excelben
  Bevezetés az Excelbe 09 Munkafüzetlapok másolása, mozgatása, törlése, szerkesztése
  Bevezetés az Excelbe 10 Sorbarendezés
  Bevezetés az Excelbe 11 Szűrés
  Bevezetés az Excelbe 12 Keresés
  Bevezetés az Excelbe 13 Csere
  Bevezetés az Excelbe 14 Sorok, oszlopok, cellák kijelölése
  Bevezetés az Excelbe 15 Oszlopszélesség, sormagasság
  Bevezetés az Excelbe 16 Sorok, oszlopok elrejtése és felfedése
  Bevezetés az Excelbe 17 Sorok, oszlopok, cellák beszúrása és törlése
  Bevezetés az Excelbe 18 Cellák egyesítése
  Bevezetés az Excelbe 19 Első sor/oszlop rögzítése (freeze)
  Bevezetés az Excelbe 20 Cellaformázás
  Bevezetés az Excelbe 21 Miért csinál dátumot belőle
  Bevezetés az Excelbe 22 Txt és csv beolvasása/ szövegből oszlopok
Régi sorozat
  statgyak-02-excel-01 - Excel felépítése, sor, oszlop, cella, függvények szerkezete, kijelölés, mozgatás, másolás, relatív és abszolút hivatkozás
  statgyak-02-excel-02 - átlag, összeg, minimum, maximum, abszolútérték függvény, szórás, standard error, konfidencia intervallum számolása Excelben
  statgyak-02-excel-03 - fordított itemek, sorbarendezés, HA függvény, sor és oszlop beszúrása
  statgyak-02-excel-04 - ha, és, vagy, átlagha, átlaghatöbb függvények
  statgyak-02-excel-05 - szumha, szumhatöbb, darab, darabteli, darabhatöbb függvények, kritériumok megadása (kisebb, nagyobb, nemegyenlő, szöveg)
  statgyak-02-excel-06 - szöveg szétdarabolása (szöveg.talál, bal, jobb, hossz függvények) és szövegek összefűzése (összefűzés függvény), dátumkezelés, szöveges fájl beolvasása
  statgyak-02-excel-07 - ha és átlag függvény ismétlése, diagram beszúrása, szerkesztése
  statgyak-02-excel-08 - szórás függvény ismétlése, hibasáv beillesztése, pontdiagram
  statgyak-02-excel-09 - indirekt függvény
  statgyak-02.5-excelgyak-01 - válasz helyességének ellenőrzése, személyek adatainak összegzése, használt függvények: HA(), ÁTLAG(),ÖSSZEFŰZ(),INDIREKT(),DARABTELI()
  statgyak-02.5-excelgyak-02 - információ kiszűrése ingerelnevezésből, hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: BAL(),HA()
  statgyak-02.5-excelgyak-03 - hibásan ismétlődő értékek szűrése, használt függvények: HA()
Excel-ismereteket tartalmaz még:
  statgyak-03-alapfogalmak-02- eloszlásgörbe / hisztogram / gyakorisággörbe, számolása excelben, gyakoriság függvény, tartományfüggvények, normál eloszlás, csúcsosság, ferdeség
  statgyak-03-alapfogalmak-03- hisztogram alapján becslések tétele, normalizálás / standardizálás / z-érték, számolása excelben, +/-1,96-os z-érték jelentése


 
Excel grafikonok:
Munkaanyagok:
  stathelp_ExcelGrafikon_formazas.xlsx
Videók:
  Bevezető grafikonokhoz 01 - Grafikonokról általában
  Bevezető grafikonokhoz 02 - Grafikonok szerkesztése (ne ijedjetek meg, a videó végén SPSS kerül említésre, mivel ez a videó az SPSS grafikonok sorozatomhoz készült, de mi a grafikonokat Excelben fogjuk kikérni)
  Grafikonok Excelben 01 - Miért jó a grafikonokat Excelben készíteni?
  Grafikonok Excelben 02 - Grafikontípusok
  Grafikonok Excelben 03 - Miért nehezebb a grafikonokat Excelben készíteni?
  Grafikonok Excelben 04 - Bevezető Excel grafikonok létrehozásához
  Grafikonok Excelben 05 - Grafikonok beszúrása - gyakoriságadat
  Grafikonok Excelben 06 - Grafikonok beszúrása - oszlopdiagram átlaggal
  Grafikonok Excelben 07 - Grafikonok beszúrása - vonaldiagram
  Grafikonok Excelben 08 - Grafikonok beszúrása - Pontdiagram
  Grafikonok Excelben 09 - Grafikonok összetevői
  Grafikonok Excelben 10 - Y-tengely (skála) formázása
  Grafikonok Excelben 11 - X-tengely (kategória-tengely) formázása
  Grafikonok Excelben 12 - Tengelycímek, grafikoncím
  Grafikonok Excelben 13 - Adatfeliratok, adattábla
  Grafikonok Excelben 14 - Oszlopszélesség állítása oszlopdiagramnál
  Grafikonok Excelben 15 - Pontdiagram jelölőinek formázása
  Grafikonok Excelben 16 - Grafikon színeinek formázása
  Grafikonok Excelben 17 - Hibasávok felhelyezése oszlop és vonaldiagramra
  Grafikonok Excelben 18 - Regressziós egyenes és egyéb trendvonalak pontdiagramon